Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

„Inicjatywa Sołecka” w 2023 r.

logo wojewodztwa

Zakończyliśmy projekt pt. „Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie” w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 r.

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez zagospodarowanie terenu  infrastruktury turystyczno - kulturalno - rekreacyjnej w centrum miejscowości  Olza przy ul. Szkolnej w wiejskiej Gminie Gorzyce.  Realizacja zadania miała na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz dostępności do przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej. Przedmiotowy projekt obejmował zakup i montaż nowoczesnego placu zabaw z elementami zabawowo-ruchowymi dla dzieci i młodzieży w parku wiejskim. W miejscu powstania inwestycji zamontowana została tablica informująca o zrealizowanym zadaniu.

Wartość całkowita projektu: 194 398,11 zł
Wartość dofinansowania: 64.450,00 zł

do góry