Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Budowa boiska w Czyżowicach

Logotypy projektu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu przyległego, na terenie kompleksu sportowego w Czyżowicach przy ulicy Rogowskiej

Cel projektu:

Projekt miał na celu poprawę standardu infrastruktury rekreacyjno-sportowej obszaru gminy oraz wzrost jakości życia mieszkańców terenów wiejskich. W ramach operacji wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem. Ponadto w ramach projektu, zostały przebudowane i zagospodarowane tereny przyległe, wykonano m.in. ogrodzenie działki oraz boiska, nowe piłkochwyty oraz chodniki. Obiekt został wyposażony w nowe ławki, kosze, barierki ochronne oraz bramki przenośne. Wykonano oświetlenie zewnętrzne płyty boiska.

  • Całkowita wartość zadania: 493.331,87 zł.
  • Wnioskowane dofinansowanie (wkład EFRROW) : 313.907,00 zł.
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

do góry