Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza

Logo projektu

  • Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • Dofinansowanie w ramach EFRR – 266.520,38 zł.
  • Dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa 413.479,62 zł.
  • Razem uzyskano dofinansowanie w kwocie 680.000,00 zł.

OSP OlzaPrzedmiotem projektu był zakup średniego samochodu pożarniczego IVECO, który pozwoli poprawić wyposażenie OSP Olza oraz zapobiegać potencjalnym zagrożeniom w Gminie Gorzyce.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego jest realizowany w ramach RPO WSL 2014-2020
Nr umowy: UDA –RPSL.05.05.00-24-051B/17- 00 z 17 maja 2018 roku
W ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 dla działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO zastąpił wysłużonego 53 letniego Mercedesa Benz.

do góry