Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/„Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach”

„Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach”

logotypy

W ramach realizacji projektu przebudowano drogę gminną na odcinku o długości 935,86 m wraz z podbudową. Szerokość jezdnia z asfaltobetonu 4,50m. Jezdnia obustronnie ograniczona krawężnikami betonowymi. Wykonano obustronne pobocze utwardzone o szerokości 0,75 m na całej jej długości (strona prawa i lewa), wykonano kanalizację deszczową z rur PVC od fi 200 do fi 400mm , zabudowano studnie betonowe , seperator betonowy i studzienki wpustowe. Przebudowano przepust z rur PCV fi 400 , umocniono wylot płytami ażurowymi 60x40x10 cm. W ramach realizacji projektu wykonano również mur oporowy wraz ze schodami terenowymi, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowano linię napowietrzno-kablową. W miejscu realizacji projektu zamontowano tablice informacyjną zgodnie z wytycznymi.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

 

Wartość całkowita projektu: 3.245.771,54 zł

Dofinansowanie w ramach EFRROW: 2.028.558,00 zł

 Projekt realizowany zgodnie z umową Nr 00269-65151-UM1200288/22
z dnia  23 Marca 2023 r.

do góry