Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK w Gorzycach

Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK w Gorzycach

Logotypy projektu

Nazwa zadania:

Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK w Gorzycach.

Przedmiotem projektu był kompleksowy remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, polegającego na wykonaniu termomodernizacji obiektu, poprawie izolacyjności przegród budowlanych powodujących zmniejszenie zapotrzebowania na energię, poprawie standardu budynku oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów technicznych. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonane zostały m.in.: docieplenia ścian zewnętrznych i dachu, izolacje przeciwwilgociowe wraz z opaską drenażową, wymiana posadzek na gruncie piwnic i parteru z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami przygotowawczymi i towarzyszącymi.

  • Całkowita wartość zadania: 2.293.380,29 zł.
  • Wydatki kwalifikowane: 1 139 692,28 zł. (zmiana)
  • Wnioskowane dofinansowanie: 968 738,44 zł. (zmiana)

Wniosek złożony w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Działanie: 4.3 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.
Poddziałanie: 4.3.2 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Zachodniego.

do góry