Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Fundusz dróg samorządowych

„Rozbudowa drogi ul. Zamkowej w Gorzycach”

Przedmiotowa ulica  o numerze 510097S to gminna droga klasy D o kategorii ruchu KR3 zlokalizowana w Gorzycach. Początek drogi znajduje się przy włączeniu ulicy Zamkowej do drogi krajowej DK78 ul. Bogumińskiej, natomiast koniec stanowi włączenie się  do drogi powiatowej ulicy Raciborskiej.  Droga stanowi dojazd do zabudowań jednorodzinnych oraz prężnie działających podmiotów gospodarczych.  Przy drodze zlokalizowany jest ważny obiekt o randze wojewódzkiej tj. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

W ramach projektu  rozbudowano drogę gminną o łącznej długości 948m i szerokości jezdni 5m Ulica Zamkowa została rozbudowana na całej długości poprzez zmianę szerokości jezdni do wartości normatywnych i budowę chodnika (na całej długości od skrzyżowania ul. Bogumińskiej do skrzyżowania z ul. Raciborską).  W ramach prac wykonano nową nawierzchnię jezdni; wykonano odwodnienie, elementy ulic, indywidualne zjazdy oraz nowe oznakowanie jezdni.

 Projekt wykonano w ramach

Umowy dotacji nr 805.21.545.2019.FDS z dnia 5 lipca 2019 r.  z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość całkowita projektu: 4.884.034,40 zł.

Wartość dofinansowania: 1.806.480,00 zł.

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Bełsznicy na dł. 223 m.”

Przedmiotowa ulica  o numerze 510168S  to gminna droga klasy D o kategorii ruchu KR 2 zlokalizowana w wiejskiej Gminie Gorzyce łączącej sołectwo Bełsznica z sołectwem Rogów. Przedmiotem wniosku jest przebudowa drogi na odcinku 223 mb, która swój początek ma w sołectwie Bełsznica  od skrzyżowania z ulicami Raciborską (droga Powiatowa nr.3512S).  Droga  stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zlokalizowanych tam podmiotów gospodarczych.

W ramach projektu przebudowano  drogę gminną na długości 223 m i szerokości jezdni 4,10 m  przebudowano kanalizację deszczową i zjazdy w pasie drogi gminnej. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię jezdni; wykonano odwodnienie, elementy ulic, indywidualne zjazdy oraz nowe oznakowanie jezdni.

Projekt wykonano w ramach

Umowy dotacji nr 805.28.79.2019.FDS z dnia 12 listopada 2019 r.  z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość całkowita projektu: 434.571,07

Wartość dofinansowania: 239.014,08 zł.

  

„Przebudowa drogi gminnej ul. Bełsznickiej w Czyżowicach”

Przedmiotowa ulica o nr 510003 S to droga gminna klasy D o kategorii ruchu KR1 zlokalizowana w wiejskiej gminie Gorzyce w sołectwie Czyżowice. Droga swój początek ma w sołectwie Czyżowice od skrzyżowania z ulicą  Gorzycką- droga powiatowa o nr 5022 S. Droga stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz zlokalizowanych tam licznych  podmiotów gospodarczych. W ramach projektu przebudowano drogę gminną na długości 661 m i szerokości jezdni 4,5m  przebudowano kanalizacji deszczowe i zjazdów w pasie drogi gminnej. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię jezdni; wykonano odwodnienie, elementy ulic, indywidualne zjazdy oraz nowe oznakowanie jezdni.

Projekt wykonano w ramach

Umowy dotacji nr 805.28.265.2020.FDS z dnia 29 czerwca 2020 r.  z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość całkowita projektu: 1.151.232,79

Wartość dofinansowania: 633.178,03

 

 

 

do góry