Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Łączy nas granica

LogotypyProjekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Celem zrealizowanego projektu była współpraca transgraniczna instytucji i społeczności Gorzyc i Pistu, podniesienie wiedzy o wspólnym obszarze oraz wspomaganie działań w zakresie kultury, podtrzymujących tożsamość i tradycje. Intensyfikacja transgranicznych kontaktów mieszkańców regionu odbywała się poprzez szereg działań, które bez wątpienia przyczyniyły się do pogłębienia
polsko-czeskiej współpracy, integracji transgranicznej, większej promocji terenów przygranicznych, wzrostu turystyki, w tym pielgrzymkowej oraz podniesienia świadomości kulturalnej, historycznej i religijnej. W wyniku realizacji projektu wnioskodawca podniósł poziom wiedzy o wspólnym obszarze i kulturze oraz kulcie Maryjnym na pograniczu polsko-czeskim.

Kategoria: Łączy nas granica [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-01-31 Śpiewnik Pieśni Maryjnych
ilość pobrań: 6793
Śpiewnik Pieśni Maryjnych 1.87MB zobacz
pdf 2020-01-31 Okładka Śpiewnika
ilość pobrań: 676
Okładka Śpiewnika 1.11MB zobacz
pdf 2020-01-31 Publikacja książkowa: "Tradycje oraz kulturotwórcze funkcje pielgrzymowania na pograniczu polsko-czeskim"
ilość pobrań: 1214
Publikacja książkowa: "Tradycje oraz kulturotwórcze funkcje pielgrzymowania na pograniczu polsko-czeskim" 1.55MB zobacz
do góry