Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W (..)

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019- 2023

flaga i godło Polski

W ramach przedmiotowego Programu Gmina Gorzyce pozyskała w 2023 r. środki na realizację Modułu 3 przeznaczonego na organizację stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Wsparcie finansowe w wysokości 80 000,00 zł w ramach Modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 otrzyma Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach . Całkowita wartość programu wyniesie 100 000,00 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe w ramach Modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zostanie przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w wyżej wymienionej szkole.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program składa się z 3 modułów.

1 Moduł dla dzieci i młodzieży,

2 Moduł dla osób dorosłych,

3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej.

plakat informacyjny o kwocie dofinansowania

do góry