Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów

Logo projektu

  • Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • Dofinansowanie w ramach EFRR – 278.050,43 zł.
  • Dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Śląskiego - 150.000,00 zł.
  • Dofinansowanie z Funduszu Komendanta Głównego PSP - 300.000,00 zł.
  • Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 150.000,00 zł.
  • Razem uzyskano dofinansowanie w kwocie 878.050,43 zł.

Samochód pożarniczy

Przedmiotem projektu był zakup średniego samochodu pożarniczego SCANIA, który pozwoli poprawić wyposażenie OSP Olza oraz zapobiegać potencjalnym zagrożeniom w Gminie Gorzyce.
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego jest realizowany w ramach RPO WSL 2014-2020
Nr umowy: UDA –RPSL.05.05.00-24-04CH/16- 00 z 10 maja 2019 roku
W ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17 dla działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA zastąpił wysłużonego 35 stara 244.

do góry