Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Projekty partnerskie w ramach OZE

Logo projektu

Projekt zakłada wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie 13 gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Rybnika, Żor, Pszowa, Godowa, Gaszowic, Pietrowic Wielkich, Lubomi, Gorzyc i Mszany, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce. W ramach projektu wykonane zostaną 539 instalacje w 341 obiektach. Będą to kotły gazowe, kotły pelletowe,oraz fotowoltaika.  Projekt będzie realizowany w formule grantowej, gdzie dofinansowanie otrzymają mieszkańcy którzy zainwestują w odnawialne źródła energii.

Łącznie na terenie gminy Gorzyce zostanie wykonanych obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. Projekt realizowany jest w formule grantowej, dofinansowaniem zostanie objęte następujące technologie:

- kotły gazowe

- kotły na pelet z biomasy

- instalacje fotowoltaiczne

RAZEM: 55 INSTALCJI

Projekt „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”.

Projekt partnerski z Gminą Lubomia, Kornowac, Piekary Śląskie, Gorzyce. W ramach projektu zostaną zamontowane odnawialne źródła energii tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną na terenie 4 gmin biorących udział w projekcie.

Łączna liczba instalacji dla Gminy Gorzyce wynosi 244 instalacje, w tym

Instalacje fotowoltaiczne o mocy:

3 kWp, liczba instalacji: 67 szt.,

5 kWp, liczba instalacji: 161 sz.

Razem instalacji fotowoltaicznych 228 szt.

pompy ciepła do cwu liczba instalacji: 16 szt.

Gmina Gorzyce jako partner projektu uzyskała dofinansowanie na realizację powyższego zadania wraz z Kornowacem, Piekarami oraz Lubomią w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

do góry