Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Udostępnienie Odry i Olzy

Logotypy

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Partnerami projektu są zarówno Polacy jak i Czesi tj Gmina Mszana, Gmina Gorzyce, Gmina Krzyżanowice z Polski oraz Miasto Bohumin i Miasto Ostrava z Czech. Projekt został wysoko oceniony - znalazł się na 10 miejscu listy rankingowej. W ramach projektu Gmina Gorzyce dokona remontu ścieżki rowerowej na odcinku 600m, wybudowane zostaną 4 miejsca odpoczynku - altany z lawostołami w Gorzyczkach, Gorzycach, w rejonie Nautici oraz w Olzie. Ścieżka rowerowa zostanie odpowiednio oznakowana. Dodatkowo w rejonie GOTSiR NAUTICA zostaną zamontowane 4 lampy solarne oraz stojak na rowery. W ramach projektu przygotowane zostaną gadżety promocyjne i zorganizowany zostanie rajd rowerowy. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2019 r.

Projekt został w całości zrealizowany w 2019 roku.

do góry