Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Budowa przedszkola w Turzy Śl.

Loga projektu

Projekt pn. „Budowa przedszkola w Turzy Śląskiej”

Cel projektu:

Głównym celem projektu była kompleksowa budowa nowoczesnego budynku przedszkola w Turzy Śląskiej.

Charakterystyka projektu:

Projekt polegał na budowie 5-cio oddziałowego przedszkola wraz z salą wielofunkcyjną, zapleczami sanitarnymi, gospodarczymi i magazynowymi, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

W ramach prac budowlanych wykonano następujące prace:

 • Wykonanie stanu zerowego,
 • Wykonanie stanu surowego
 • Wykonanie stanu wykończeniowego,
 • Wykonanie instalacji wewnętrznych,
 • Zakup pierwszego wyposażenia,
 • Przyłącza zewnętrzne,
 • Zagospodarowanie terenu wraz z dostawą i montażem placu zabaw.
 • Projekt objął też zakup nowoczesnego wyposażenia zarówno sal dydaktycznych jak i kompletne wyposażenie kuchni wraz z jej pomieszczeniami gospodarczymi i magazynowymi. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu, plac zabaw, ogrodzenie, zieleń, drogi, chodniki oraz oświetlenie.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ; Os Priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna;
Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego; poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT.

 • Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.12.01.02-24-02DD/15-00
 • całkowita wartość projektu 5.329.069,30 PLN,
 • wnioskowane dofinansowanie 1.211.115,52 PLN
do góry