Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/Rządowy program na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (..)

Rządowy program na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Bluszczów i Gorzyce

W roku szkolnym 2023 dwie szkoły z Gminy Gorzyce otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w ramach zadania Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. Dotacja z budżetu państwa została przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Koszt całkowity zadania wyniósł 88 710,00 złotych, w tym wartość dotacji: 70 000,00 złotych, wkład własny Gminy Gorzyce: 18 710,00 złotych.

Szkoły podstawowe, które otrzymały dotację:

  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie - dotacja w wysokości 35 000,00 zł, koszt całkowity wyniósł 44 960,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach - dotacja w wysokości 35 000,00 zł, koszt całkowity wyniósł 43 750,00 zł.
do góry