Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Cyfrowa Gmina

 logotypy projektu

Gmina Gorzyce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina”.

 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, usługi szkoleniowe i doradcze oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa na potrzeby funkcjonowania i usprawnienia pracy Urzędu Gminy Gorzyce oraz Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach.

 Dofinansowanie projektu z UE: 641 100,00 zł.

Wartość projektu: 641 100,00 zł.

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

do góry