Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR (..)

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR „Nautica”

Logo projektu

Projekt pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach przy ulicy Bogumińskiej 31”

Cel projektu:

Podniesienie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gorzyce.

Charakterystyka:

Projekt polegał na budowie infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach przy ulicy Bogumińskiej 31.

W ramach prac budowlanych wykonano następujące prace:

  • Zabudowanie pompy ciepła solanka/woda
  • Zabudowanie dolnego źródła ciepła w postaci centrali wentylacyjnej
  • Zabudowanie podgrzewacza wody technologicznej oraz włączenie do istniejącej instalacji ogrzewania podłogowego poprzez zbiorniki buforowe
  • Budowa instalacji fotowoltaicznej

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarki niskoemisyjnej, Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii-RIT Nr naboru: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16

  • Nr umowy: UDA –RPSL.04.01.02-24-038C/17-00 z 1 marca 2018 roku
  • Koszt całkowity projektu: 1 327 115,19 PLN
  • Wnioskowane dofinansowanie: 810 955,59 PLN

Projekt pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica”

do góry