Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w (..)

Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku

Logo - obrazek

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest pielęgnowanie i ożywianie przez aktywność mieszkańców dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, historyczne oraz turystyczne Morawskich Wrót. Rozwinięta oferta pozwoli mieszkańcom i odwiedzającym na spędzenie czasu wolnego w kontakcie z lokalnymi tradycjami i przyrodą. Rozwój infrastruktury   turystyczno- rekreacyjnej wpływa na ożywienie i poprawę jakości życia lokalnej społeczności poprzez umożliwienie aktywnego spędzania czasu na łonie natury, lepszego wykorzystania zasobów Morawskich Wrót.

Przedmiotowy projekt obejmuje zakup Nowoczesnych Placów Zabaw  z elementami zabawowo-ruchowymi dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Rogów, Uchylsko oraz Bluszczów. Powstała mała architektura stworzyła atrakcyjne miejsca spotkań, które pozwolą mieszkańcom na aktywny wypoczynek wraz ze swoimi dziećmi oraz integrację ze środowiskiem lokalnym zarówno młodych jak i starszych mieszkańców.

Wartość całkowita projektu : 250 714,08 zł.     
Dofinansowanie w ramach EFRROW : 82 082,00 zł.

Projekt realizowany zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 01186-6935-UM1211856/21 z dnia 01 lipiec 2021 r.

do góry