Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/„Zielona przestrzeń w Turzy Śląskiej”

„Zielona przestrzeń w Turzy Śląskiej”

W ramach projektu został uporządkowany teren Parku w Turzy Śląskiej, zostały wykarczowane wymarłe i chore drzewa oraz krzewy, wykonano zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie i na krzewach. Nasadzono krzewy wieloletnie m.in. hortensje bukietowe, irgi, mahonie i różaneczniki oraz założono trawniki i łąki kwietne. W ramach projektu zostały wykonane chodniki o łącznej długości 75,00 m. Chodniki zostały zaprojektowane w miejscach istniejących alejek o nawierzchniach gruntowej i żwirowej. Przy nowo powstałych alejkach zamontowano ławki parkowe, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.
Celem konkursu było utworzenie na terenie ogólnodostępnym terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych, oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej i zapewnienie miejsca spotkań.
Park w Turzy Śląskiej jest miejscem gdzie można odpocząć na świeżym powietrzu w ładnym otoczeniu drzew i krzewów ciesząc się pięknem otaczającej natury. Projekt ten pozytywnie wpłynął na jakość życia mieszkańców oraz przyczynił się do poprawy jakości powietrza w Gminie Gorzyce.

• Umowa dotacji nr 210/2023/24/OP/wb/D z dnia 21.06.2023 r.
• Koszt całkowity zadania - 333.750,06 zł
• Dofinansowanie WFOŚiGW- 191.810,75 zł

 logo WFOŚ

do góry