Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

Projekt: „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”.

Logo Programu

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Działaniami projektowymi mającymi na celu delimitację obszaru w kontekście powstałej autostrady A1 objęte zostały samorządy zlokalizowane w jej sąsiedztwie tj. Miasta: Rybnik (stolica subregionu zachodniego), Żory, Jastrzębie-Zdrój, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminy: Świerklany, Godów, Gorzyce, Mszana.

Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2013 do czerwca 2015 r.

 • Wartość projektu: 3 000 000 zł, w tym:
  • dotacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 2 700 000 zł – 90% (w tym: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15% budżet państwa),
  • wkład własny partnerów projektu: 300 000 zł – 10%.
 • Lider projektu: Miasto Rybnik
 • Koordynator Gminny: Bożena Amalio-Nowak - kierownik Ref. Strategii i Funduszy Zewnętrznych
  Tel. kont.324513056 w.48 email. bamalio@gorzyce.pl

Cele projektu:

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym.

Powyższy cel główny osiągnięty zostanie poprzez cele szczegółowe:

 1. wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego – jest to istotny element realizacji celu głównego w szczególności w kontekście powstałej autostrady A1, której budowa zmieniła, zmodyfikowała powiązania funkcjonalne istniejące do tej pory w regionie (powiązania te skupiły się w znaczącym stopniu wokół powstałej drogi stąd konieczne jest przeprowadzenie analiz, badań).
 2. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla określonego obszaru funkcjonalnego – jest to istotny warunek wdrożenia podejścia funkcjonalnego, planując rozwój nie wystarczy skupić się na jednej jednostce samorządu terytorialnego, kluczem do sukcesu jest określenie potencjałów rozwojowych całego istniejącego obszaru funkcjonalnego. Tylko dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektu synergii na danym obszarze.
 3. przygotowanie dokumentacji technicznej przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego wyznaczone w dokumencie określającym obszar funkcjonalny (dla osiągnięcia efektu synergii na etapie opracowywania dokumentu strategicznego określone zostaną najistotniejsze kierunki rozwoju danego obszaru funkcjonalnego, a partnerzy projektu wybiorą jeden ich zdaniem najistotniejszy kierunek i dla inwestycji realizujących ten kierunek opracowane zostaną dokumentacje techniczne w zakresie niezbędnej infrastruktury drogowej i komunalnej).
 4. wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem – będzie to możliwe po delimit
do góry