Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Aktywny Przedszkolak

logotypy projektu

„AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 Oś Priorytetowa XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego               i średniego,

Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs

Wartość całkowita projektu: 343.053,00 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 291 595,05 zł . 

Realizacja odbywać się będzie w  Przedszkolu Publicznym Bajeczny Zakątek w Rogowie.

Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności zadań z zakresu edukacyjno - wychowawczego dla 150 dzieci oraz utworzenie 25 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z ich wyposażeniem .

Realizacja zadania: 01.09.2020 do 31.08.2021 r.

do góry