Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Plac zabaw w Czyżowicach

Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez zagospodarowanie terenu  infrastrukturą turystyczno – kulturalno-rekreacyjną w Czyżowicach przy ul. Strażackiej 8 w wiejskiej Gminie Gorzyce, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz dostępności do przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowej na obszarze LGD Morawskie Wrota. Przedmiotowy projekt obejmuje zakup nowoczesnego placu zabaw  z elementami zabawowo-ruchowymi dla dzieci i młodzieży przy obiekcie Ośrodka Kultury w Czyżowicach takich  jak: piaskownica; sprężynowce; huśtawki, urządzenia zręcznościowe oraz duży zestaw zabawowy. Powstała mała architektura stworzy atrakcyjne miejsca spotkań, które pozwolą mieszkańcom na aktywny wypoczynek wraz ze swoimi dziećmi oraz integrację ze środowiskiem lokalnym zarówno młodych jak i starszych mieszkańców

Nr umowy 00116-65150-UM1200039/17 z dnia 15 listopada2017 r.

Wartość całkowita projektu : 67.766,85 zł.     
Dofinansowanie w ramach EFRROW : 38.172,00 zł.

Projekt realizowany zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 01027-69-35-UM1211602/20 z dnia 14 września 2020 r.

 

do góry
top_baner