Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/Budowa kanalizacji w Turzy Śląskiej

Budowa kanalizacji w Turzy Śląskiej

logo projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

„Budowa kanalizacji w Turzy Śląskiej”

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dofinansowanie w ramach EFRROW :1.623.050,00

Przedmiotem operacji była budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej mająca na celu ochronę środowiska i klimatu poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej. Budowa obejmowała wykonanie sieci kanalizacyjnej. Efektem operacji jest odbiór ścieków z budynków i poprawa środowiska naturalnego. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nr umowy 00116-65150-UM1200039/17 z dnia 15 listopada2017 r.

Tablica projektu

do góry