Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Kultura

Życie kulturalne w gminie

 Gminne Centrum Kultury w Gorzycach działa jako samorządowa instytucja kultury obejmując swoim zakresem działania 12 sołectw Gminy Gorzyce. Działalność GCKG prowadzona jest w 9. placówkach, tj. w 3. Ośrodkach Kultury - w Gorzycach (siedziba GCKG), Czyżowicach i Olzie oraz 6. Świetlicach Wiejskich - w Bełsznicy, Gorzyczkach, Rogowie, Uchylsku, Odrze, Osinach. W podejmowanych inicjatywach staramy się słuchać głosu mieszkańców, pobudzamy Ich do podejmowania współpracy. Osiągamy tym sposobem wspólne cele. Doceniamy potencjał i bogatą wyobraźnię naszych mieszkańców. Współpracujemy również z placówkami oświatowymi, bibliotekami, parafiami, klubami sportowymi, z PZKO w Czechach oraz licznymi stowarzyszeniami działającymi w przestrzeni kulturalno-społecznej Gminy Gorzyce i powiatu wodzisławskiego. Poprzez amatorski ruch artystyczny promujemy nasz dorobek w regionie i poza nim. Skupiamy w swoich szeregach zespoły wokalne, taneczne, grupy folklorystyczne, koła zainteresowań, chóry. Prowadzimy również działalność wydawniczą (miesięcznik "U nas") oraz Punkt Informacji Turystycznej. Pod egidą GCK prężnie działają 16 DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach, 2 Gromada Harcerska w Olzie, Gromada Zuchowa „Czyżyki”, Klub Podróżnika, a w Olzie w Galerii „Na Sali” od wielu lat prezentowane są prace wybitnych polskich i czeskich twórców. W zajęciach stałych - edukacyjnych tj. tanecznych, muzycznych, wokalnych, rękodzielniczych, plastycznych, nauki gry na instrumentach, które odbywają się w naszych placówkach uczestniczy wielopokoleniowa grupa osób. Działalność GCK w Gorzycach, to również organizacja małych imprez środowiskowych oraz wielkich wydarzeń plenerowych (m.in. Zlot Chórów nad Olzą, Dożynki, Rock&Reggae Summer Party, Dziecięce Zawody Kajakowe, Biwaki Powstańcze, Rajd Samochodowy, obozy letnie, zimowiska, spływy kajakowe). GCK skupia przy placówkach szerokie grono wolontariuszy oraz grup społecznych tj. KGW, Stowarzyszenia, jednostki OSP, bractwo Osób Niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Kluby Seniorów, Klub Podróżnika, Koło Pszczelarzy, Grupa Literacka Wytrych. Pod egidą GCK swoją pasję realizuje również wiele grup muzycznych i zespołów instrumentalnych. W gorzyckim GCK-u swoją siedzibę ma liczące 287 członków Stowarzyszenie "Senior", z którym prężnie współpracujemy.

Nieustannie aplikujemy o środki z zewnątrz, i jesteśmy wielokrotnym beneficjentem takich programów jak: DK+ Inicjatywy Lokalne, Działaj Lokalnie, Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A, Polska Cyfrowa, Programy Ministra Kultury, Narodowego Centrum Kultury, Fundacje: BGŻ, Lotto, BGK, programów Marszałka woj. śląskiego.

 

Posiadamy bogate doświadczenie wydawnicze, na które składa się przede wszystkim 29.letnie wydawanie miesięcznika „U nas”, ale także kilkanaście wydanych publikacji książkowych (m.in. „Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza - Gorzyce i Dolna Lutynia” / aut. Daniel Jakubczyk, „O czym serce Ślązoków nuci…” / aut. Irena Sauer, wydanie Reprintu Elementarza Antoniego Onderki z 1897 r., wydanie cyklu książeczek dla dzieci „Moja mama pracuje…” / aut. Małgorzata Król, jesteśmy partnerem w wydawaniu kwartalników literackich „Wytrych” i „Wytryszek”.

 Gminne Centrum Kultury w Gorzycach to prężna grupa wykwalifikowanych, doświadczonych animatorów, współpracujących ze środowiskiem.

 https://gck.gorzyce.pl/

do góry