Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-etap II (..)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-etap II Rogów

 logotypy

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”.

Przedmiotem operacji była budowa kanalizacji sanitarnej w Rogowie mająca na celu ochronę środowiska i klimatu poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej. Budowa obejmowała wykonanie sieci kanalizacyjnej. Efektem operacji jest odbiór ścieków z budynków i poprawa środowiska naturalnego.

 

Dofinansowanie w ramach EFRROW: 375 500,00 zł

Wartość całkowita projektu: 638 292,88 zł

 

Projekt realizowany zgodnie z umową Nr 00216-65150-UM1200086/20
z dnia  2 Marca 2021 r.

do góry