Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/Projekty w ramach Inicjatyw Sołeckich

Projekty w ramach Inicjatyw Sołeckich

2022

Zakończyliśmy projekt pt. „ Gorzyce- rozbudowa trybun na boisku sportowym” w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 r.

Przedmiotem wniosku było stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sportu w istniejącym miejscu rekreacji w sołectwie Gorzyce, poprzez rozbudowę i doposażenie trybun sportowych oraz montaż ogrodzenia boiska sportowego. Działania te miały na celu stwarzanie warunków dla rozwoju aktywności sportowej oraz dążenie do zwiększenia frekwencji na imprezach sportowych poprzez podniesienie standardów obiektów. Zamontowana została tablica upamiętniająca Stulecie Powrotu Części Górnego Śląska do Polski.

Wartość całkowita projektu: 378. 206,48 zł.
Wartość dofinansowania: 80. 000,00 zł.

2021

Zakończyliśmy projekt: Wzbogacenie istniejącego miejsca rekreacyjnego w sołectwie Gorzyce" w ramach Konkursu " Inicjatywa Sołecka". Za GCK w Gorzycach powstała altana wraz z zagospodarowaniem terenu, podłoże wyłożone zostało kostką brukową, opodal zamontowano 2 lampy ledowe. Wewnątrz altany zamontowano 10 tablic ze zdjęciami i opisami upamiętniającymi III Powstanie Śląskie na terenie Gminy Gorzyce. Wartość zadania: 120.970,00 zł, dofinansowanie: 40.000,00 zł.

2020

Wniosek o pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych w 2020 r.

 

            Przedmiotem wniosku jest zagospodarowanie miejsc publicznych istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez budowę wiat przystankowych w sołectwach Bluszczów, Bełsznica, Gorzyczki, Odra Uchylsko i Rogów.

Wiaty przystankowe zlokalizowane będą odpowiednio:

- Bluszczów, ulica Powstańców

- Bełsznica - ul. Raciborska

- Gorzyczki - ul. Raciborska

- Odra - ul. Główna

- Uchylsko - ul. Wiejska

- Rogów - ul. Wyzwolenia

Planowane do zakupu wiaty przystankowe są nowoczesne, estetyczne, zapewniające komfort mieszkańcom, posiadają specjalną gablotę reklamową która będzie wykorzystana na trwałe plansze upamiętniające 100 rocznicę wybuchu II Powstania Śląskiego. Gmina Gorzyce, świadoma tego jak wielu mieszkańców , zarówno młodzieży dojeżdżającej do szkół, dorosłych do pracy, osób starszych w różnych celach jak również niepełnosprawnych,  postanowiła uatrakcyjnić wizerunek przystanków poprzez zamieszczenie na ich ścianie trwałych plansz związanych z obchodami 100 rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego.

Wartość całkowita projektu:  120.000,00 zł.

Wartość dofinansowania: 60.000,00 zł.

 

 

2019

Wnioski o pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych w 2019 r.

 

  1. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie Bełsznica poprzez budowę siłowni plenerowej wraz  z zamontowaniem tablicy upamiętniającej wybuch I Powstania Śląskiego” .

Przedmiotem wniosku było poszerzenie infrastruktury wypoczynkowo-sportowej przy boisku oraz  budynku szatni sportowej Ludowego Klubu Sportowego Rozwój Bełsznica przy ul. Wałowej 9B o elementy małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W wyniku realizacji projektu została wybudowana siłownia plenerowa typu outdoor fitness center wraz z utwardzeniem terenu wokół elementów siłowni, ciągi piesze oraz posadowiono elementy małej infrastruktury. W ramach budowy zamontowano 6 urządzeń siłowni plenerowej posiadających odpowiednie normy i atesty w tym : wyciskanie siedząc + wyciąg górny, orbitrek, wioślarz, prasa nożna podwójna, wahadło+piechur  oraz rower. W ramach prac wykonano utwardzenie terenu poprzez: korytowanie, podbudowę  z tłucznia, wykonanie nawierzchni z kostki oraz obrzeża. Zamontowane zostały nowe ławki, kosze na śmieci oraz tablica upamiętniająca wybuch I Powstania Śląskiego.     

Wartość całkowita projektu:  47.124,38 zł.

Wartość dofinansowania: 20.000,00 zł.

  1. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie Czyżowice poprzez budowę siłowni plenerowej w Czyżowicach wraz z zamontowaniem tablicy upamiętniającej wybuch I Powstania Śląskiego”.

Przedmiotem wniosku było poszerzenie infrastruktury wypoczynkowo-sportowej przy Gminnym Centrum Kultury w Czyżowicach przy ul. Strażackiej  8 o elementy małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. W wyniku realizacji projektu została wybudowana siłownia plenerowa typu outdoor fitness center wraz z remontem chodnika, ułożeniem krawężnika wokół elementów siłowni. W ramach budowy  zamontowano 7 urządzeń siłowni plenerowej posiadających odpowiednie normy i atesty w tym m.in.: wyciąg górny+wyciskanie siedząc, wioślarz+pajacyk, piechur+orbitrek, twister+steper, jeździec konny+prostownik pleców, drabinka+podciąg nóg na słupie, prasa nożna+motyl klasyczny. W ramach prac wykonano utwardzenie terenu poprzez: remont chodnika i ułożenie krawężnika. Zamontowana został tablica upamiętniająca wybuch I Powstania Śląskiego.  

Wartość całkowita projektu:  32.978,76 zł.

Wartość dofinansowania: 16.087,03 zł.

 

  1. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie Gorzyce poprzez budowę siłowni plenerowej w Gorzycach wraz z zamontowaniem tablicy upamiętniającej wybuch I Powstania Śląskiego”.

Przedmiotem wniosku było poszerzenie infrastruktury wypoczynkowo-sportowej przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach przy ul. M. Kopernika 8 o elementy małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. W wyniku realizacji projektu została wybudowana siłownia plenerowa typu outdoor fitness center wraz z utwardzeniem terenu wokół elementów siłowni, ciągi piesze oraz posadowiono elementy małej infrastruktury. W ramach budowy zamontowano 6 urządzeń siłowni plenerowej posiadających odpowiednie normy i atesty w tym m.in.: wyciąg górny, krzesło do wyciskania siedząc,orbitrek, wioślarz, trenażer bicepsa, oraz surfer podwójny wahadło. W ramach prac wykonano utwardzenie terenu poprzez: korytowanie, podbudowę z tłucznia, wykonanie nawierzchni z kostki oraz obrzeża. Zamontowane zostały 4 nowe ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz tablica upamiętniająca wybuch I Powstania Śląskiego.

Wartość całkowita projektu:  39.854,46

Wartość dofinansowania: 19.441,00 zł.

 

 

 

 

do góry