Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 

informacja o wsparciu finansowym szkół

Za nami rok szkolny 2022/2023. Jak wcześniej informowaliśmy, w roku szkolnym 2021/2022 siedem szkół naszej Gminy otrzymało w programie Laboratoria Przyszłości wsparcie finansowe w wysokości 574 300,00 zł.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakupiony został nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnił zajęcia szkolne i pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Dzięki Laboratoriom Przyszłości, w roku szkolnym 2022/2023, od 1 września 2022 roku, w każdej ze szkół naszej Gminy szkoły, uczniowie korzystali z nowoczesnego sprzętu, w tym z drukarek 3D, mikrokontrolerów czy sprzętu do nagrań.

Na stronach internetowych poszczególnych szkół znajdą Państwo informacje o zajęciach, na których był wykorzystywany zakupiony sprzęt.

 

#LaboratoriaPrzyszłości to wsparcie finansowe dla szkół
podstawowych na nowoczesny sprzęt, który umożliwi
rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów! Dowiedz się
więcej na www.gov.pl/laboratoria

do góry