Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje, realizowane projekty/Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA GORZYCE

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA GORZYCE

 logotypy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 Oś Priorytetowa XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny

Wartość całkowita projektu: 45.000,00 zł.

Wartość dofinansowania:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego: 38.250,00 zł 

- z budżetu państwa: 2250,00 zł

Realizacja odbywać się będzie w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzycach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turzy Śląskiej .

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 12 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Wójta Gminy Gorzyce w okresie od 01.10.2022 r. do 28.02.2023 r. poprzez zakup sprzętu ICT - laptop.

Realizacja zadania: 01.10.2022 do 28.02.2023 r.

do góry