Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/O Gminie/Gorzycka Perła

Gorzycka Perła

Tytuł honorowy „GORZYCKA PERŁA”

Rada Gminy Gorzyce w czerwcu 2006 r. podjęła uchwałę ustanawiającą tytuł honorowy „GORZYCKA PERŁA”.
Tytuł honorowy może być przyznany mieszkańcom Gminy Gorzyce, organizacjom społecznym, przedsiębiorcom oraz innym osobom i podmiotom mającym siedzibę na terenie gminy lub działających na rzecz gminy za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Gminy Gorzyce.
Od 2009 roku przyznawany jest 1 tytuł honorowy w roku. Wnioski o nadanie tytułu honorowego składa się w Urzędzie Gminy w Gorzycach w terminie do 30 czerwca danego roku.

Sylwetki osób, które otrzymały tytuł honorowy „Gorzycka Perła”

Do tej pory wręczonych zostało 23 tytuły honorowe „Gorzycka Perła”, który otrzymali:

 

do góry