Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/O Gminie/Położenie geograficzne

Położenie geograficzne

Teren Gminy Gorzyce jest częścią ziemi rybnicko-wodzisławskiej (jej południowo-zachodni obszar), leżącej na krawędzi Wyżyny Śląskiej i Doliny Nadodrzańskiej. Na południe granicę ziemi rybnicko-wodzisławskiej wyznaczają: rzeka Olza z Piotrówką, stanowiącą również granicę państwową z Czechami, od południowego zachodu i zachodu dolina Odry, natomiast od północnego wschodu i wschodu graniczy ona z Kotliną Oświęcimską.

 Teren Gminy Gorzyce

Gmina Gorzyce zajmuje teren równinny (równina nadodrzańska) oraz łagodnie pagórkowaty (Wyżyna Śląska), powstały z utworów lodowcowych moreny dennej i resztek moreny czołowej. Średnia wysokość n.p.m wynosi ok. 260-280 metrów. Teren opada łagodnie w kierunku północnym i północno-wschodnim, natomiast stromo (ponad 100 metrów różnicy poziomów) w kierunku południowym – w stronę Doliny Odry.
Gmina Gorzyce stanowi bardzo ciekawy obszar pod względem widokowym – rozpościera się stąd widok na Beskid Śląski, Bramę Morawską i Dolinę Odry. Krajobraz wzbogaca ekspozycja poszczególnych miejscowości np. Rogowa czy Turzy. Na szczególną uwagę pod względem krajobrazowym zasługują: Dolina Odry (gdzie przy jej rozlewiskach powstały ośrodki wypoczynkowe), rzeka Olza, jeziora z groblami w otoczeniu zieleni, a także tereny leśne.
Obok naturalnych form powierzchni występują na obszarze gminy formy antropogeniczne, jak np. jeziorka powstałe po wyrobisku żwiru – nie mają one jednak niekorzystnego wpływu na wygląd krajobrazu.

 5 Gorzyce 4 Gorzyce

Głównymi rzekami odwadniającymi region rybnicko-wodzisławski są: Odra, Olza, Piotrówka, Lesznica i Szotkówka, ponadto Ruda z Nacyną oraz Bierawka. Na terenie Gminy Gorzyce występuje gęsta sieć wodna. Wzdłuż południowej jej granicy przepływa rzeka Olza, to wzdłuż zachodniej Odra, a przez Turzę przepływa Lesznica. Cały obszar jest gęsto poprzecinany potokami. Ponadto występuje znaczna ilość naturalnych i antropogenicznych jezior, często przedzielonych groblami. Gęsta sieć wodna jest powodem występowania częstych powodzi.

Gorzyce 2 Gorzyce

Na terenie Gminy Gorzyce występują tereny leśne, z których największe skupisko znajduje się w środkowej części gminy pomiędzy Rogowem a Czyżowicami.
Gmina Gorzyce jest jedyną gminą w obrębie Rybnickiego Okręgu Węglowego, której teren nie jest objęty wpływem szkód górniczych oraz nie jest zdegradowany lokalizacją zwałowisk czy hałd kopalnianych.
Gmina Gorzyce posiada dogodne położenie w stosunku do dużych ośrodków centrogennych – Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Raciborza, Jastrzębia Zdroju, a także miast aglomeracji śląskiej. Sieć dróg lokalnych jest dobrze rozwinięta, oparta na historycznym układzie drożnym. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Katowice – Chałupki – Bohumin.

do góry