Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/O Gminie/Współpraca międzynarodowa i międzygminna

Współpraca międzynarodowa i międzygminna

Podstawą do intensywnej współpracy transgranicznej są podpisane umowy międzynarodowe z czeską gminą Lutynia Dolna, z miastem Bogumin oraz z Ostravą. Od tego momentu władze i mieszkańcy tych gmin prowadzą działania, zmierzające do zacieśnienia stosunków polsko-czeskich. Na bazie współpracy kulturalnej i gospodarczej udało się zorganizować kilka wspólnych przedsięwzięć.

Współpraca gmin nabiera szczególnego znaczenia w związku z przebiegającą przez naszą gminę autostradą A1. Działania gmin zmierzają bowiem do powstania strefy aktywności gospodarczej po obu stronach granicy.

Intensywnie rozwija się także współpraca ze słowacką gminą Stara Bystrica oraz z Kamieńcem Podolskim na Ukrainie i chorwacką Kostanje.
Kontakty pomiędzy gminami odbywają się na bieżąco i polegają m.in. na wymianie młodzieży, uczestnictwie przedstawicieli gmin w różnych imprezach kulturalnych lub zawodach sportowych.

Gminy partnerskie

Na przestrzeni ostatnich 20 lat (od 1990 r.) dzięki aktywności szkół i organizacji społecznych Gmina Gorzyce nawiązała współpracę z gminami czeskimi, słowackimi, ukraińskimi i chorwackimi. Aktualnie współpraca międzynarodowa prowadzona jest z miastami:

  • Lutynia Dolna (Czechy) - umowa w 1999 r.
  • Stara Bystrica (Słowacja) - umowa w 2004 r.
  • Bogumin (Czechy) - umowa w 2007 r.
  • Ostrawa Svinow (Czechy) - współpraca od 2007 r.
  • Ostrawa Śląską (Czechy) - współpraca od 2007 r.
  • Kamieniec Podolski (Ukraina) - umowa w 2007 r.
  • Kostanje (Chorwacja) - współpraca od 2012 r.

„Morawskie Wrota”

Od 2008 r. w Gorzycach mieści się siedziba Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”, której inicjatorem powstania była gmina Gorzyce. „Morawskie Wrota” skupiają społeczność pięciu gmin: Gorzyc, Godowa, Krzyżanowic, Marklowic i Mszany. Działalność tego stowarzyszenia umożliwia mieszkańcom pozyskanie środków unijnych na realizację lokalnych przedsięwzięć, co przyczynia się do wzbogacenia życia społeczno – kulturalnego gminy.

do góry