Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/O Gminie/Informacja Turystyczna

Informacja Turystyczna

Na kogo Bóg łaskawie spojrzy,
Ten dąży w dal, w szeroki świat,
Ten cuda świata skryte dojrzy,
Gór, lasów, rzek i łanów kwiat.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt;
Dem will er seine Wunder weisen
In Berg und Wald und Strom und Feld.

Tymi pięknymi słowami przed 300 laty największy śląski poeta romantycznyz podraciborskich Łubowic - Józef von Eichendorf, wyraził swoje umiłowanie Śląskiej Ziemi. My – u progu XXI wieku mamy zaszczyt przechowywać skarby Tej Ziemi mimo wielu pokus i zawirowań dziejowych. Jednym z najnowszych wyzwań, przed którym stoimy jest czas pro europejskich przemian naszego społeczeństwa.

I tak: z jednej strony chcemy żyć dostatniej, z drugiej zachować walory środowiska naturalnego. Pragniemy ucieczki w zacisze dalekich lasów i pól, a jednocześnie dążymy do poznania innych ludzi. Konieczność rozwiązania tych sprzecznych dążeń mieszkańców jest m.in. zadaniem demokratycznych organów przedstawicielskich, jakimi są lokalne władze. To one ryzykując wiele, muszą zaproponować swoim mieszkańcom niestandardowe, innowacyjne rozwiązania wielu współczesnych problemów.Jednym z takich problemów stojących przed Gminą Gorzyce, jest kwestia wypracowania odpowiedniej polityki w zakresie turystyki. Źródłem podejmowanych w tej materii działań są wielkie walory przyrodnicze i krajobrazowe miejscowości tej gminy, wynikające z położenia geograficznego.

Dotychczas jednak w Gminie Gorzyce nie istniała tradycja przyjmowania turystów, toteż opracowanie jakiejkolwiek strategii, wniesienie nawet najlepszego pomysłu bez akceptacji społecznej, byłoby w tych okolicznościach bezzasadne. W końcu 2003 roku legitymacją społeczną pozwalającą opracować niniejszy dokument stały się wyniki przeprowadzonych warsztatów nad Strategią Rozwoju Gminy, jak i sama strategia (Wrana, Budziński 2003). Wykazały one, że ów potencjał turystyczny jest jednym z najcenniejszych zasobów posiadanych przez tutejszą społeczność. Inną ważną sferą projektowania jest wiedza o zasobach. Te zostały starannie przygotowane w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Gorzyce (Chlebik 2002). Zawarte w niej propozycje ochrony terenów wartościowych przyrodniczo powinny zostać w pełni zrealizowane.

/Z Programu Rozwoju Turystyki Gminy Gorzyce, XII 2003 r./

do góry