Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/O Gminie/Gmina Gorzyce

Gmina Gorzyce

Gmina Gorzyce - Zielona Gmina

Gmina Gorzyce jest usytuowana w południowej części województwa śląskiego przy granicy z Republiką Czeską. Jest największą terytorialnie gminą powiatu wodzisławskiego (64,47 km2). Gminę zamieszkuje ponad 20 tys. mieszkańców.
W skład gminy Gorzyce wchodzi 12 sołectw: Bełsznica, Bluszczów, Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Kolonia Fryderyk, Odra, Olza, Osiny, Rogów, Turza Śląska i Uchylsko.
Położenie gminy – określane jako obszar leżący na styku trzech mezoregionów: Doliny Górnej Odry, Płaskowyżu Rybnickiego oraz Wysoczyzny Ostrawskiej (leżącej w Czechach) - sprawia, że ziemia ta posiada niespotykane walory krajobrazowe.

Liczne akweny wodne i kompleksy leśne powodują, iż teren ten stanowi potencjał dla rozwoju turystyki. O atrakcyjności gminy świadczy fakt, iż gmina zdobywa czołowe miejsca w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”. Tytułem „Najpiękniejszej Wsi” poszczycić się mogą aż trzy miejscowości naszej gminy: Turza Śląska, Bluszczów oraz Olza.

Mocną stroną gminy jest dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, a położenie w pobliżu miast – Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Jastrzębia Zdroju i Raciborza – sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce dla budowy własnego domu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Jej najcenniejszymi obszarami przyrodniczymi są:

  • Buczyna Bełsznicka (część Szwajcarii Czyżowickiej)
  • Dolina rzeki Olzy
  • Dolina rzeki Leśnicy
  • teren Polderu Buków.

Na wymienionych terenach spotkać można m.in.: duże akweny obfitujące w cenne trzcinowiska, stanowiska bobra i wydry, unikalne gatunki ptaków i lasy łęgowe. Większość tych terenów stanowi element korytarza ekologicznego, tzn. jest szlakiem migracji zwierząt.
Dogodne czynniki środowiska naturalnego sprzyjają gniazdowaniu ptaków. Stwierdzono, że na terenie gminy występuje prawie 160 taksonów ptaków.
Atrakcyjna rzeźba terenu sprzyja bogactwu przyrodniczemu. Zróżnicowana szata roślinna, liczne zielone enklawy sprzyjają występowaniu 1000 taksonów roślin naczyniowych oraz ponad 100 gatunków mchów, zwierzyny płowej. Liczne rozległe środowiska wodne powodują występowanie wielu gatunków ryb i płazów.
Łagodny klimat Bramy Morawskiej, należący do najkorzystniejszych w Polsce, sprzyja migracji wielu gatunków zwierząt (obserwacje ostatnich lat potwierdzają przemieszczanie się na północ wielu gatunków zwierząt, w tym pajęczaków, np. tygrzyka pasiastego).

do góry