Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Gorzycka Perła 2010

Zespół Śpiewaczy „Olzanki” z Olzy

Zespół Śpiewaczy „Olzanki” z OlzyW dniu 22 października w sali DPS Gorzyce odbyła się uroczysta gala w związku z nadaniem tytułu "Gorzycka Perła" oraz wręczeniem stypendiów najzdolniejszym uczniom z terenu gminy.
W roku bieżącym zaszczytny tytuł przypadł zespołowi „Olzanki” działającemu przy WDK w Olzie.
Na ręce szefowej zespołu Anny Kopystyńskiej przewodniczący kapituły tytularnej – Czesław Zychma przekazał statuetkę „GORZYCKA PERŁA”. Dyplom honorowy oraz kwiaty wręczył wszystkim członkom zespołu wójt gminy – p. Piotr Oślizło. Były gratulacje i życzenia składane przez sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebły oraz przedstawicieli biur poselskich posła Adama Gawędy i Ryszarda Zawadzkiego. Słowa uznania złożył przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Wala oraz Edyta Cogiel. Gratulacje złożyły też członkinie zespołu „Czyżowianki” i Irena Sauer, która przygotowała specjalnie na tę okazję okolicznościowy wiersz.

Gala jest okazją do wyróżnienia młodych, najzdolniejszych uczniów przejawiających swoje zdolności naukowe, artystyczne, sportowe. W roku bieżącym 25 uczniom z terenu gminy Gorzyce przyznane zostały stypendia wójta gminy, za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia w olimpiadach, konkursach. Stypendia przyznawane są od 2003 r. na mocy uchwały Rady Gminy Gorzyce, uczniom szkół podstawowych (klas IV-VI) oraz gimnazjalistom. Łącznie, przez 7 lat przyznanych zostało 113 stypendiów.
Wysokość stypendiów jednorazowych kształtuje się od 200-500 zł.

W roku bieżącym stypendia wójta gminy otrzymali:

 • Sylwia Duda – (GM Gorzyce) finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii,
 • Paweł Stabla (GM Gorzyce) - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki,
 • Aleksandra Herud (GM Czyżowice) - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki, laureat I stopnia w ogólnopolskim konkursie „Oxford” matematyka Plus, IX i X miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki,
 • Tomasz Jurczyk (GM Czyżowice) - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii, finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki,  Laureat V stopnia, w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Oxford”,
 • Maksym Frączek – (GM Turza Śl.)finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii,
 • Dawid Kurzydło (SP Olza)– finalista Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Podróże w głąb naszej przeszłości”, laureat I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Test Matematyczny Plus Oxford”
 • Paul Wodecki – (GM Gorzyce) laureat w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym „Pingwin 2009” z matematyki, laureat w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Janie Pawle II,
 • Karol Lenczyk – (GM Gorzyce) laureat I etapu okręgowego w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Internecie „DialNet Masters” , II miejsce w Międzynarodowym turnieju tenisa stołowego,
 • Natalia Elias - (GM Gorzyce) laureat w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Janie Pawle II,
 • Karolina Kondzielnik – (GM Gorzyce) VI miejsce w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym „Pingwin 2009” z matematyki,
 • Karolina Bugla –(GM Gorzyce) II miejsce w wojewódzkim turnieju piosenki Dzieci i Młodzieży, finalistka IX raciborskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2010 – zasięg ogólnopolski,
 • Justyna Adamczyk – (GM Gorzyce) finalistka IX raciborskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2010 – zasięg ogólnopolski,
 • Renata Michalik – (ZSP Gorzyczki) I miejsce w eliminacjach wojewódzkich „Zapobiegamy Pożarom” 2010 konkurs plastyczny,
 • Martyna Wala – (GM Czyżowice) XI miejsce w ogólnopolskim konkursie Multitest z matematyki,
 • Kacper Greiner – (SP Rogów) Laureat VI i IX miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpus” z matematyki,
 • Klaudia Cedziwoda – (GM Turza Śl.) X miejsce w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym „Pingwin 2009” z matematyki,
 • Wojciech Ciuraj – (GM Turza Śl.) I miejsce w konkursie historyczno – literackim,
 • Klaudia Sosna – (GM Turza Śl.) laureat ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego „Edi – Pingwin”,
 • Maciej Jurczyk – (SP Czyżowice) I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Świata w Bieruniu w walkach semi contact – 35,
 • Marcin Łaski – (SP Turza Śl.) wysokie osiągnięcia w sporcie kartingowym,
 • Michał Lampert – (SP 1 Gorzyce) laureat II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie „Test Matematyka Plus”,
 • Sandra Dutkiewicz – (SP 1 Gorzyce) laureat III miejsca w ogólnopolskim konkursue Matematycznym „Pingwin” 2010 r.
 • Rafał Hernik – (SP 1 Gorzyce) laureat II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie „Test Matematyka Plus”,
 • Marta Kasperczyk – (SP 1 Gorzyce) VII i X miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Pingwin” 2009 r.,
 • Michalina Szczęsny – (SP 1 Czyżowice) III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Pingwin” z języka angielskiego,
 • Dyplom wyróżnienia przyznany został Jakubowi Piprek z ZSP w Gorzyczkach, który zajął II miejsce w województwie w konkursie plastycznym „Zapobiegamy pożarom 2010” .

Wszyscy stypendyści otrzymali listy gratulacyjne, oraz upominki przygotowane przez wójta gminy oraz sekretarza stanu Adama Zdziebło.
Specjanie na ten wieczór przygotowany został program artystyczny. Wystąpił zespół Jack Band z „Małolatami” oraz „Tym Songiem” z Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach.

„Zespół śpiewaczy „Olzanki” (wcześniej Biesiada Olzańska) to 7 niezwykłych pań i od niedawna 2 panów, których połączyła wspólna pasja śpiewania. Chociaż większość z nich to babcie – przed laty szkolne przyjaciółki, i dziadkowie, ich energii, poczucia humoru i wigoru pozazdrościć może niejeden młodzieniec.
Zespół istnieje od 12 lat przy Wiejskim Domu Kultury w Olzie, a jego kierownikiem artystycznym jest Pani Irena Witek – Bugla, która akompaniuje zespołowi grając na akordeonie i organach.
Szefową, a zarazem duszą zespołu jest Pani Anna Kopystyńska, której pomysły, specyficzne poczucie humoru oraz charyzma sprawiają, że zespół stale się rozwija i ciągle zaskakuje słuchaczy.
W skład zespołu wchodzą także panie: Róża Ciuraj, Emilia Ćwik, Helena Gonsior, Dorota Matuszek, Ewa Bajer oraz panowie: Antoni Pieczka i Stanisław Pająk.
Jak podkreślają członkowie zespołu - śpiewanie to ich sposób na życie. Radość przynosi im każdy występ, czy to na przeglądach, konkursach, festynach, wieczornicach, czy to na uroczystościach kościelnych.
W repertuarze zespołu znajdziemy piosenki ludowe, rozrywkowe, zapamiętane z młodości, a także pieśni kościelne, kolędy i pastorałki. Corocznie organizują Gminne Spotkania Kolędowe, w których uczestniczą zespoły śpiewacze działające przy Kołach Gospodyń Wiejskich. Są współorganizatorami Zlotu Chórów nad Olzą, często śpiewają gościnnie w Czechach.
Wystąpili także w Radiu Vanessa w Raciborzu oraz w Telewizji Katowice.
Na zaproszenie zespołu „Śląsk” „Olzanki” zaśpiewały w Koszęcinie podczas uroczystości z okazji 53 rocznicy powstania zespołu „Śląsk”.

Do największych osiągnięć „Olzanek” zaliczyć można:

 • udział w Międzynarodowym Koncercie „Tęcza” w Filharmonii Narodowej w Warszawie,
 • dwukrotną oprawę muzyczną Forum Sołtysów Województwa Śląskiego w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego,
 • nagranie teledysku do piosenki „Ballada o kurce”, zrealizowanego przez telewizję Katowice,
 • udział w audycji „To brzmi” oraz prowadzenie Listy Przebojów TVP Katowice w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • coroczny, nieprzerwanie od 10 lat, udział w Powiatowych Spotkaniach z Folklorem,
 • dwukrotny udział w niedzielnym programie Piotra Scholtza w Radiu Vanessa w Raciborzu,
 • koncert na Forum Liderów Województwa Śląskiego w Hucisku,
 • zdobycie I miejsca w XVII Przeglądzie Piosenki Dziecięcej im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”.

Bogaty i różnorodny repertuar oraz urok tego zespołu powodują, że często są zapraszani na różnego rodzaju imprezy i uroczystości w gminie i nie tylko, by ubogacić je pięknym śpiewem i humorystyczną formą przekazu.
Działalność zespołu, który znany jest już w całym regionie, to doskonała promocja Gminy Gorzyce w kraju, a także za granicą. „Olzanki” to prawdziwa śpiewająca perła, która swym blaskiem rozświetla naszą codzienność i rozwesela swym śpiewem serca wielu ludzi.

Potwierdzeniem tego jest bogata lista osób wnioskujących o przyznanie tytułu „Gorzycka Perła” Zespołowi „Olzanki”, wśród których są:

 • wójt gminy Piotr Oślizło
 • mieszkańcy Olzy, Czyżowic i Gorzyc
 • zespół „Czyżowianki”
 • członkowie chóru „Moniuszko” z Czyżowic
 • rada mieszkańców DPS Gorzyce
 • miłośnicy folkloru skupieni przy WDK Czyżowice”.

Rada Gminy Gorzyce w czerwcu 2006 r. podjęła uchwałę ustanawiającą tytuł honorowy „GORZYCKA PERŁA”.
Tytuł ten przyznawany jest za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Gminy Gorzyce. W roku bieżącym uczestniczyliśmy w V edycji przyznawania tego zaszczytnego tytułu.

Do tej pory, tytuł „Gorzycka Perła” otrzymali:

 • W 2006 r. ks. prałat Gerard Nowiński z Turzy ŚL., p. Augustyn Stabla i p. Bolesław Cnota z Czyżowic,
 • W 2007 r. – Krystyna Durczok z Rogowa, Edward Wrana i Frydolin Płaczek z Turzy Śl.
 • W 2008 r. - Olga Rumpel z Gorzyc, Józef Zbieszczyk z Czyżowic oraz Tadeusz Skatuła z Bluszczowa.
 • W 2009 r. ksiądz Ginter Lenert z Gorzyc.
 • W myśl obowiązującego regulaminu od 2009 roku, kapituła przyznaje jeden tytuł honorowy w ciągu roku.

Zapraszamy do galerii:

Gorzycka Perła 2010

do góry