Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Gorzycka Perła 2018

Profesor Izabella Zielecka-Panek

Izabella Zielecka-PanekW Dniu 11 października 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem tytułu "GORZYCKA PERŁA" oraz Nagród Gminy w dziedzinie kultury i sportu, z terenu Gminy Gorzyce. Tytuł honorowy „GORZYCKA PERŁA” może być przyznany mieszkańcom Gminy Gorzyce, organizacjom społecznym, przedsiębiorcom oraz innym osobom i podmiotom mającym siedzibę na terenie gminy lub działających na rzecz gminy za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Gminy Gorzyce w dziedzinie kultury i sportu. W roku bieżącym, Kapituła Tytularna postanowiła o nadaniu tytułu honorowego.

Laureatką tytułu „GORZYCKA PERŁA 2018”- została profesor Izabella Zielecka-Panek - chórmistrz, doktor habilitowana sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, profesor nadzwyczajny w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Kierownik Katedry Dyrygowania i Metodyki Prowadzenia Zespołów Muzycznych nauczyciel akademicki, wychowawca wielu młodych adeptów sztuki dyrygenckiej, muzyk - nauczyciel z pasji i z pasją.

Izabella Zielecka-PanekJest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, Wydziała Pedagogiczno - Artystycznego, a także Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2005r. obroniła doktorat na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a w 2012 roku otrzymała habilitację na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zaś w 2016 roku została profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego. Dyrygent, dyrektor artystyczny oraz menager Reprezentacyjnego Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” (od 1998), założycielka oraz dyrygent Chóru Kameralnego Ad libitum (1999), a także od 2017 roku instruktor Zespołu Śpiewaczego KGW Bełszniczanki oraz instruktor rekreacji ruchowej ze specjalizacją "jeździectwo", hodowca koni angloarabskich Posiada wybitne osiągnięcia na rzecz krzewienia kultury muzycznej. Z zespołami uzyskała 63 prestiżowych nagród (nagrody Grand Prix, złote medale, złote dyplomy, nagrody specjalne,) na konkursach za granicą: Filipiny, Korea Pd., Tajlandia, Gibraltar, Gruzja, Szwajcaria, Rosja, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Czechy oraz na międzynarodowych konkursach chóralnych w Polsce. W swoim dorobku posiada 16 płyt CD nagranych z Harmonią i Ad libitum, ponad 800 koncertów, 1000 zrealizowanych utworów chóralnych i 30 dzieł oratoryjno-kantatowych od muzyki J.F. Haendla (Mesjasz, Samson) po Krzysztofa Pendereckiego (Pasja wg św. Łukasza). Przygotowywała chór dla dyrygentów m.in. Jose Maria Florencio, Marcello Rota, Shih - Hung Young, Poul Mc Creesh, Antoni Wit, Marcin Nałęcz Niesiołowski, Igor, Dohovic, Mirosław Jacek Błaszczyk, i.in. Współpracowała z czołowymi artystami sceny polskiej i europejskiej zarówno klasycznej, operowej jak i rozrywkowej (np. Andrea Bocelli, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Krzesimir Dębski, Andrzej Lampert, Kayah, Beata Kozidrak, Urszula, Anna Jurksztowicz, Robert Janowski, Tomasz Filipczak, a także Artur Żmijewski, Jan Frycz i Józef Broda. W listopadzie 2017 r. Chór Harmonia, przygotowany przez prof. Izabellę Zielecką-Panek towarzyszyła Andrei Bocellemu w polskim koncercie w Tauron Arenie w Krakowie dla ponad 20 tysięcy widzów, natomiast w styczniu 2018 wziął udział w trasie koncertowej The Lord of the Rings in Concerts, gdzie w największych salach widowiskowych Polski: Torwar Warszawa, Hala Stulecia Wrocław, Netto Arena Szczecin, Spodek Katowice, Ergo Arena Gdańsk, wspólnie z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, Justyną Steczkowską pod dyrekcją Shih Hung Young’a prezentował na żywo oskarową muzykę Howarda Shora’a, podczas prezentacji filmy Władca Pierścienie –Drużyna Pierścienia. Prof. Izabella Zielecka-Panek - pomysłodawca oraz Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra w Cieszynie, organizator międzynarodowej konferencji naukowej, seminarium i warsztatów dla dyrygentów, a także międzynarodowego konkursu muzyki chóralnej. Autorka licznych publikacji naukowych, redaktor wydawnictw, uczestnik wielu konferencji naukowych w Polsce i za granicą, członek rad artystycznych, naukowych i badawczych. Promotor oraz recenzent w przewodach doktorskich. Całokształt dotychczasowej działalności, wieloletnie, wybitne osiągnięcia jak również zaangażowanie w pracę na rzecz krzewienia kultury muzycznej, a tym samym jej rozwijanie oraz upowszechnianie na terenie Gminy Gorzyce, powiatu wodzisławskiego oraz poza granicami Polski zasługuje na docenienie. Jako wybitny pedagog nie tylko podnosi jakość zespołów, z którymi współpracuje, ale ma również realny wpływ na podnoszenie wrażliwości i kompetencji słuchaczy. Dba o to by wartość muzyki klasycznej była bliska nie tylko melomanom i pasjonatom gatunku.Wielokrotnie wspierała organizacyjnie Gminne Centrum Kultury współpracując z różnymi artystami Światowej sławy. Społecznie prowadzi działania animacyjno-kulturalne na rzecz integracji mieszkańców Bełsznicy, organizuje Wiosenne Spotkania Rodzinne, Wspólne Kolędowanie mieszkańców ulicy Czyżowickiej. Pani Izabella Zielecka-Panek koncertuje dla różnych środowisk. Muzyka chóralna oraz zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, a także w edukację artystyczną i wspieranie talentów to nie tylko jej praca zawodowa, to pasja życia, której Pani Izabella poświęca cały zawodowy i prywatny czas, współpracując z chórami, orkiestrami, domami kultury poszukując nowych rozwiązań, a tym samym wprowadza wysoką kulturę w środowiska, które na co dzień nie mają do niej dostępu. Zaś na polu życia prywatnego dała się poznać jako zaangażowana mieszkanka gminy Gorzyce, która społecznie prowadzi działania animacyjno-kulturalne na rzecz mieszkańców Bełsznicy . Od 4 lat, dzięki prof. Izabelli Zieleckiej-Panek gmina Gorzyce znalazła się na mapie renomowanego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra, goszcząc najlepsze chóry z całego świata. Ponadto Nagrodę I stopnia Gminy Gorzyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymuje Pani Izabella Zielecka-Panek wraz ze zepołem „Bełszniczanki”, Profesor Izabella Zielecka-Panek związana jest z zespołem „Bełszniczanki” od roku 2017. Praca z tym zespołem, w tak krótkim czasie zaowocowała sukcesami m.in. w Międzynarodowym Przeglądzie „Złoty Kłos”, wzbogaceniem repertuaru zespołu w kierunku nurtów muzyki rozrywkowej i klasycznej. Systematyczna praca oraz wprowadzenie profesjonalnych ćwiczeń głosowych z zespołem "Bełszniczanki" sprawiają, że poziom zespołu ciągle rośnie, a oprawa muzyczna stanowi nieocenioną wartość dla naszych lokalnych środowisk. Zespół „Bełszniczanki” wielokrotnie wspiera organizacyjnie Gminne Centrum Kultury w Gorzycach współpracując przy tym z różnymi artystami.Pomimo, iż największą część życia Pani Izabeli stanowi praca naukowa oraz dydaktyczna, pani profesor znajduje czas na pracę z lokalnym zespołem, kierując się przy tym sercem i dając wyraz umiłowania i szacunku dla tradycji swojej Małej Ojczyzny. Aby zespół mógł się rozwijać i sprawnie funkcjonować potrzebna jest rola lidera społecznego. Ten zespół go ma! Jest nim pani Dorota Margiciok, posiadająca cenną umiejętność zachęcenia środowiska do uczestnictwa w formach organizowanych przez Zespół, ale także umiejętność otwarcia współpracujących członkiń na nowe wyzwania. Praca społeczna pani Doroty została doceniona przez społeczność gminną, przyznając Jej w roku 2017 tytuł „Człowieka o Złotym Sercu”. Zespół „Bełszniczanki” staje się ważnym ambasadorem kultury lokalnej poza granicami Gminy Gorzyce.

Nagrodę II stopnia otrzymuje Ksiądz dr Bernard Rak na początku 2013 roku został mianowany administratorem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie, a następnie jej Proboszczem . Posługę tę pełni do dnia dzisiejszego. W maju 1966 r. z rąk abpa Damiana Zimonia przyjął święcenia kapłańskie. Następnie pracował jako wikariusz w parafiach w Niedobczycach i Załężu. Poprzez swoją działalność integruje mieszkańców Rogowa. Ściśle współpracuje z placówkami Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, wspiera je i realnie poszerza ich możliwości działania. Swoją charyzmą, energią i ofiarną pracą integruje mieszkańców i stwarza dla nich możliwości odpoczynku od codziennych obowiązków. Od lat kontynuuje wspaniałą inicjatywę organizowania Parafiady, która mobilizuje do społecznego działania parafian, bowiem zawsze przyświeca jej szczytny cel związany z życiem społecznym wsi. Ks. Bernard Rak jest realizatorem wielu projektów grantowych m.in. Śląsko-argentyńskich zmagań kulturalnych, cyklu koncertów "Co Lolkowi w duszy grało",Jest organizatorem dorocznych spotkań opłatkowych dla seniorów Rogowa, Turnieju Tenisa Stołowego, oraz wyjątkowego w swojej formie i skali Charytatywnego Biegu Parafialnego. Każdego roku organizuje piesze pielgrzymki na Jasną Górę, Drogę Krzyżową ulicami Rogowa, a w 2018 r. Ekstremalną Drogę Krzyżową. Jest wydawcą ciekawych publikacji – książki o parafii, a także gazety „Głos Serca” i licznych wydawnictw okolicznościowych związanych z parafią. Na podkreślenie zasługuje otwartość ks. Bernarda Raka na prezentowanie w kościele różnorodnych form duchowego wyrazu artystycznego - koncerty Papieskie, koncerty znanych artystów i zespołów. Jest współorganizatorem i inicjatorem jednego z największych wydarzeń kulturalnych Gminy Gorzyce – koncertów wielkich gwiazd. Dzięki tej inicjatywie w Rogowie wystąpiły takie gwiazdy jak: Ania Wyszkoni, Eleni, czy spodziewany koncert Czerwonych Gitar. Organizował wspólnie z mieszkańcami pobyt młodzieży włoskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Doprowadził do kapitalnego remontu kościoła w Rogowie. Jest człowiekiem otwartym i zawsze służącym pomocą.

Nagrodę III stopnia otrzymuje Zespół "Bluszcz" reprezentowany przez panią Angelę Skupień Zespół „Bluszcz”- reprezentowany przez Panią Angelę Skupień powstał w 2007 r. Kierownikiem artystycznym zespołu jest pani Katarzyna Łatka-Kampik. Zespół wykonuje piosenki folklorystyczne, biesiadne i religijne. Posiada istotny wkład w rozwój lokalnej kultury muzycznej, promuje autentyczny śląski strój, a wykonane utwory dzięki pracy instruktora muzycznego odzwierciedlają ich źródłowy wyraz, są autentyczne. W swoich szeregach zespół zrzesza prawdziwych pasjonatów śpiewu i folkloru. Zespół "Bluszcz" reprezentuje Gminę Gorzyce na licznych przeglądach pieśni folklorystycznych, jest m.in. zespołem wyróżnionym podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”. Swoim śpiewem uświetnia imprezy lokalne i ponadlokalne. Pielęgnuje zarazem śląskie tradycje swojej "Małej Ojczyzny". Jego sukcesy oraz charyzma członkiń wpływają na promocję gminy. Zarażają pasją i zamiłowaniem do ludowego śpiewania. Zespół ten stanowi istotny wkład w rozwój naszej lokalnej kultury muzycznej. Zespół angażuje się w inicjatywy społeczne. Liderka zespołu – p. Angela Skupień od lat współpracuje z miesięcznikiem "U nas" na łamach którego prowadzi rubrykę kulinarną, jest również laureatką tytułu „Człowieka o Złotym Sercu roku 2018".

Nagrodę I stopnia, w dziedzinie sportu uzyskały następujące osoby:

 • Szymon Siedlaczek - nagroda za zajęcie 5 miejsca w Pucharze Świataw Ju Jistu w Podgoricy, zawody rangi Mistrzostw Świata,
 • Wiktoria Erban - nagroda za udział w Mistrzostwach Świata w kategorii show dance Duos Children, Riesa (Niemcy)
 • Julia Wolny - nagroda za udział w Mistrzostwach Świata w stylach show dance - Riesa (Niemcy),
 • Julia Skrodzka - nagroda za udział w Mistrzostwach Świata w stylach show dance - Riesa (Niemcy),
 • Karolina Banek, Julia Staszewska - nagroda za udział na Mistrzostwach Świata w kategorii show dane Duos Championships w Riesie (Niemcy),
 • Antonina Swoboda - nagroda za udział w Mistrzostwach Europy w stylu Jazz Dance Duos Formation, kategoria juniorzy – Praga Czechy -nagroda zespołowa

Nagrodę II stopnia otrzymali:

 • Krzysztof Pośpiech - nagroda za zajęcie 1 miejsce podczas XXI Otwartego Pucharu Polski w Wushu w kategorii Qingda senior 85 kg o randze Mistrzostw Polski,
 • Alicja Cojg nagroda za zajęcie 3 miejsca na Krajowych Mistrzostwach Polski w grupie wiekowej Mini Kids w kategorii Show Dance Solo Female,
 • Mateusz Zając nagroda za zajęcie 5 miejsca w pływaniu na Letnich Mistrzostwach Polski juniorów w kategorii 15 lat w konkurencji 200 m stylem grzbietowym oraz 7 miejsce w konkurencji 50 i 100 m stylem grzbietowym
 • Maciej Kołoczek nagroda za zajęcie 6 miejsca w szachach w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli, kategoria Ponadgimnazjalna chłopcy,
 • Kamil Sowa, otrzymuje nagrodę który wraz z partnerką Izabelą Kolarczyk zdobył V miejsce i awans do klasy tanecznej "A" w turnieju Tańca Towarzyskiego w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar im. Profesora Mariana Wieczystego mającego rangę Mistrzostw Polski w kategorii powyżej 15 B Standard,
 • Jakub Cnota, wraz z partnerką Wiktorią Gensty zdobył II miejsce i awans do klasy tanecznej "E" w turnieju Tańca Towarzyskiego w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar im. Profesora Mariana Wieczystego mającego rangę Mistrzostw Polski w kombinacji Standard - Latin kategorii 14 - 15 F.

Nagrodę III stopnia otrzymali:

 • Szymon Stoszek otrzymuje nagrodę za zajęcie 3 miejsca na Mistrzostwach Śląska w pływaniu w kategorii 50, 200 i 400m stylem dowolnym,
 • Gracjan Rus otrzymuje nagrodę za zajęcie 3 miejsca w finałach: drążek i kółka podczas indywidualnych Mistrzostw Śląska w gimnastyce sportowej mężczyzn oraz zajęcia IV miejsca podczas drużynowych Mistrzostw Polski
 • Szymon Nachlik otrzymuje nagrodę za zajęcie 2 miejsca w pływaniu na Mistrzostwach Śląska juniorów w kategorii 15 lat w konkurencji 200 m stylem motylkowym,
 • Agata Adamczyk otrzymuje nagrodę za zajęcie 3 miejsce w pływaniu na Mistrzostwach Śląska juniorów w kategorii 16-18 lat w konkurencji 800 m stylem dowolnym,
 • Dominik Myszi otrzymuje nagrodę za zajęcie I miejsca na Drużynowych Mistrzostwach Śląska w gimnastyce sportowej mężczyzn w klasie młodzieżowej W tegorocznej edycji przyznano również wyróżnienia, zawodnikom, trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej posiadającym miejsce zamieszkanie na terenie gminy Gorzyce.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Pan Marek Ciuraj - trener LKS Polonia Łaziska. Posiada stopień mistrzowski 1 Dan czyli czarny pas w Judo. Pod jego opieką trenuje 25 zawodników. Swoim zaangażowaniem i wysokim poziomem prowadzonych treningów oraz przekazywaniem zasady szlachetnej rywalizacji przyczynił się do wysokich osiągnięć wielu zawodników, między innymi Szymona Siedlaczka
 • Rafał Klyszcz, uczestniczył w II międzynarodowych zawodach pływackich o Puchar Burmistrza Andrychowa i w Cieszyńskim Mitingu
 • Viktoria Mlaś uczestniczyła w VIII w Międzynarodowym Mitingu pływackim
 • Zofia Blanik uczestniczyła w II Międzynarodowych zawodach pływackich o puchar Burmistrza AndrychowaWiele ciepłych słów, szczerych życzeń i gratulacji padło pod adresem tegorocznych laureatów, zostały również wręczone nagrody i statuetki.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Profesor Izabella Zielecka-Panek - Gorzycka Perła 2018

do góry