Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Piotr Pawlica Gorzycką Perłą!

Piotr Pawlica Gorzycką Perłą!

16 Listopada 2023

15 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbyła się gala wręczenia honorowego tytułu "Gorzycka Perła". Laureatem tytułu został Piotr Pawlica.

Piotr Pawlica

Nominację złożyło Stowarzyszenie SAL Perspektywa, uzasadniając wniosek:

Działalność Pana Piotra Pawlicy na rzecz społeczności Gminy Gorzyce obejmuje wiele znaczących inicjatyw, w tym:
• udokumentowanie historii naszej gminy oraz współautorstwo pierwszego folderu Gminy Gorzyce
• zaangażowanie w 2001r . w organizację i budowę I ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Wodzisławskiego o długości 52 km, sfinansowanej z środków Ochrony Środowiska i Staro-stwa Powiatowego
• działalność w charakterze członka zarządu pierwszego w Gminie Gorzyce Stowarzyszenia „Promocja, Integracja, Rozwój”. Stowarzyszenie organizowało m. in. Dni Gminy Gorzyce, różnego rodzaju spotkania, biesiady, targi, prelekcje .
• współorganizator targów Gminy Gorzyce - ogrodnictwa, architektury ogrodowej itp.
• współautor publikacji książkowych:
1. Przewodnik po trasie rowerowej Powiatu Wodzisławskiego 316 Y wyd. 2001 r.
2. „Bóg zamieszkał z nami” Kościół Chrystusa Króla w Czyżowicach. Kronika budowy wyd. 2012 r.
3. „Czyżowice wczoraj, dziś, jutro” wyd. 2012 r.
4. „Historia czyżowickiego sportu. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Czyżowice 1921 - 2021” wyd. 2021 r.
5. Znacząca była także pomoc Pana Piotra (koordynacja prac) w wydaniu przez grupę harce-rek 16 Drużyny im. Żwirki i Wigury książki pt. „Wspomnienia, które nigdy nie przeminą”. Książka przedstawia historię harcerstwa na terenie Czyżowic na podstawie relacji żyjących jeszcze członkiń drużyny harcerskiej.
• redaktor lokalnej gazety “ U Nas “ w latach 1993-2008
• radny Powiatu Wodzisławskiego kadencji 1998-2002
• członek komitetu organizacyjnego 3 - dniowych uroczystości otwarcia Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach

W latach 1980 -2000 Piotr Pawlica był aktywnym członkiem niezrzeszonego klubu MM (Młodych Małżeństw), którego członkowie bardzo mocno angażowali się w różnego rodzaju pracach społecz-nych na rzecz czyżowickiego sołectwa np. budowa domu kultury, budowa sali gimnastycznej. Orga-nizowali festyny oraz różne imprezy z których dochód był przeznaczony m.in. na rzecz szkoły pod-stawowej.
Piotr Pawlica znany jest w środowisku gminy i powiatu jako miłośnik i badacz lokalnej historii. Swoją pasję wykorzystywał jako redaktor gazety „U Nas” publikując wiele interesujących tematów m. in.:
• przedstawił zdjęcia i opisał wszystkie kapliczki i krzyże przydrożne z terenu Gminy Gorzy-ce (opis 76 obiektów)
• był inicjatorem i koordynatorem prezentowanego w gazecie „U Nas” cyklu „Śląsk na daw-nej mapie” (174 mapy z opisem)
• opisał historię wszystkich sołectw należących do Gminy Gorzyce
• opisał historię kościołów z terenu Gminy Gorzyce ( 6 obiektów)
• był inicjatorem i koordynatorem pierwszych zdjęć lotniczych Gminy Gorzyce ( ok. 200 zdjęć)
• napisał i zaprezentował cykl wspomnień frontowych na terenie Gminy Gorzyce w 1945 r.
„60 lat temu dwie największe armie Europy toczyły straszliwe i zażarte boje na naszej ziemi” - 3 części.
Kolejnym sukcesem Piotra Pawlicy to wydanie wspólnie z Jerzym Cichym „Historii czyżowickiego sportu” - pozycji tak bardzo przydatnej nam jak i przyszłym pokoleniom czyżowian. Publikacja uświetniła m.in. obchodzone w 2021 r. 100 -lecie istnienia Klubu „ NAPRZÓD” Czyżowice.
Owocem Jego współpracy z zarządem SAL „Perspektywa” w Czyżowicach jest wydana
w grudniu 2022 r. kolejna publikacja książkowa pt.”Czyżowianie - wczoraj, dzisiaj i jutro”.
Obecnie pan Piotr Pawlica gromadzi materiały do kolejnych swoich książek:
- dotyczące lekarzy pracujących na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
- dotyczące rodzin górniczych zamieszkałych w Czyżowicach,
- dotyczące absolwentów czyżowickiej podstawówki w latach 1914 - 2022.

Za swoją społeczną działalność został uhonorowany tytułem:
• „Człowieka o złotym sercu” (2010 r.) przyznanym przez gazetę „U Nas” na wniosek mieszkańców Czyżowic,
• „Złote pióro” - przyznanym przez gazetę „U Nas”,
• otrzymał również Srebrny Krzyż Zasługi (2000 r.) przyznany przez Prezydenta RP oraz wiele nagród , dyplomów i podziękowań za bezinteresowną pracę w ramach zespołu redakcyj-nego gazety „U nas”, a także w uznaniu zasług w kreowaniu działań kulturotwórczych.
Starostwo Powiatowe w 2002 r. wystosowało list gratulacyjny z podziękowaniami dla Pana Piotra za ogromny wkład pracy włożony w realizację pierwszej trasy rowerowej Powiatu Wodzisławskiego.

Warty podkreślenia jest także fakt utworzenia prywatnego archiwum Piotra Pawlicy, w którym znaj-duje się największa ilość kopii starych kronik dotyczących regionu Wodzisławia, Rybnika, czeskiego Bohumina i Raciborza.
Z jego zasobów korzystają uczniowie różnych szkół i studenci szkół wyższych, a także osoby pry-watne.

Biorąc pod uwagę całokształt dotychczasowej społecznej działalności Piotra Pawlicy na rzecz mieszkańców Gminy Gorzyce i Powiatu Wodzisławskiego, a w szczególności: dokumentowania jej historii, prezentowania ciekawych miejsc i zakątków, współudziału w organizacji różnych inicjatyw uważamy, że w pełni zasługuje na uhonorowanie Go najwyższym wyróżnieniem przyznawa-nym przez władze Gminy Gorzyce tj. honorowym tytułem „GORZYCKA PERŁA”.

Nominujący :
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Perspektywa” w Czyżowicach

W drugiej części uroczystości już po raz  12 zostały wręczone nagrody  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także  nagrody dla zawodników za osiągnięty w 2022 r. wynik sportowy.

Nagrodę I stopnia otrzymał Jacek Wachtarczyk

 Pan Jacek z wykształcenia i zamiłowania jest muzykiem. Ukończył PSM II stopnia im. Braci Szafranków w Rybniku w zakresie gry na trąbce. Jako instrumentalista oraz dyrygent orkiestry niejednokrotnie uświetniał ważne wydarzenia w Gminie. Jest trębaczem w orkiestrze działającej przy kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju, gdzie pełni funkcję zastępcy dyrygenta. Ponadto jest gospodarzem orkiestry „Gołkowianka” z Gołkowic. Gra też w Powiatowej Orkiestrze Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim, a przy parafii Anioła Stróża w Gorzycach prowadzi kwintet blaszany, który uświetnia wszystkie uroczystości parafialne. Od imienia Pana jacka powstał zespół rozrywkowy „Jack Band” który zapewniał program artystyczny niejednej gminnej imprezy. Jest członkiem zespołu folklorystycznego „Gorzyczanie” oraz spełnia się jako miłośnik gry teatralnej w „Rodzinie Gorzyckich” przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach. Jest członkiem Ślaskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Praca społeczna na rzecz lokalnej społeczności jest jego pasją co zostało docenione wieloma nagrodami czy wyróżnieniami za zasługi w pracy społecznej.

Wnioskodawcą jest: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Nagrodę II stopnia otrzymali: Stefania Rodak, Wioletta Langrzyk, Piotr Pawlica za publikację „Czyżowianie wczoraj, dziś i jutro”

Publikacja „Czyżowianie wczoraj, dziś i jutro”(2022) jest kontynuacją projektu „Czyżowice wczoraj, dziś i jutro” (2012), którego pomysłodawcami i twórcami są mieszkańcy Czyżowic i Gminy Gorzyce - Stafania Rodak, Wioletta Langrzyk i Piotr Pawlica.

Wydawcą jest SAL „Perspektywa” w Czyżowicach. Intencją autorów było, by książka „Czyżowianie wczoraj, dziś i jutro” przypominała współczesnym mieszkańcom gminy i regionu sylwetki wybitnych osób, odgrywających dużą rolę w życiu społeczno kulturalnym gminy a wywodzących się z Czyżowic, lub ściśle związanych z tą miejscowością. Książka ma formę leksykonu, znajduje się w niej 251 biogramów zasłużonych dla miejscowości postaci. Sięgając po publikację czytelnik pozna również, poprzez biogramy jej mieszkańców, historię miejscowości. Wysoki poziom redaktorski tej książki zapewniają autorzy, działający od lat społecznie na rzecz dokumentowania historii, publikujący na terenie Gminy Gorzyce oraz powiatu wodzisławskiego. Celem publikacji jest poszerzenie wiedzy i utrwalenie w pamięci pokoleń dokonań i twórczości mieszkańców Czyżowic, gminy Gorzyce i ziemi wodzisławskiej.

Wnioskodawcą jest: Wójt Gminy Gorzyce

 Nagrodę  III stopnia otrzymał Chór „Cantemus Domino” z Gorzyc

za zasługi i dokonania w budowaniu trwałych wartości etycznych, których źródłem jest piękno pieśni, tradycje muzykowania na Śląsku oraz upowszechnianie muzyki w społeczności lokalnej. Chór powstał przy Parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach w 1983 r. Inicjatorką powstania była siostra Wiesława - ówczesna przełożona sióstr Elżbietanek w Gorzycach i organistka w gorzyckim kościele. Była ona również akompaniatorką i dyrygentką. Po niej pałeczkę akompaniatora przejęła siostra Stanisława, a następnie Urszula Wachtarczyk, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Społeczną funkcję dyrygenta od 1988 roku pełni zaś pani Olga Rumpel- wybitny pedagog muzyki, laureat wielu nagród i odznaczeń na szczeblu gminnym, powiatowym i ministerialnym. Zespół składa się z kilkunastu osób, których poza pasją do śpiewu łączy pragnienie tworzenia piękna. Swoją muzyka uświetniają uroczystości zarówno świeckie i sakralne. Chór jest laureatem konkursów i zdobywcą wielu nagród.

 Wnioskodawcą jest: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

W dziedzinie sportu przyznane zostały nagrody  I, II i III stopnia .

 Nagrodę I stopnia, można uzyskać za ustanowienie rekordu Polski, Europy lub Świata, lub za udział w zawodach sportowych o randze: Mistrzostw Świata, Europy lub Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich

 Nagrodę I stopnia otrzymali:                                                    

 •  Marta Klimek za udział w Mistrzostwach Europy w pływaniu na dystansie 4x200 m. organizowanych w Rzymie (7 miejsce).

Wnioskodawcą jest Uczniowski Klub Pływacki „Unia” Oświęcim.

 • Mateusz Lenczyk za udział w Mistrzostwach Świata IDO World Show Dance Championships w Zielonej Górze (12 miejsce).

Wnioskodawcą jest Wodzisławskie Centrum Kultury.

 • Julia Staszewska za udział w Mistrzostwach Świata IDO World Show Dance Championships w Zielonej Górze (10 miejsce).

Wnioskodawcą jest „Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego „Miraż”.

 • Nina Stec za udział w Mistrzostwach Świata IDO World Show Dance Championships w Zielonej Górze (8 miejsce).

Wnioskodawcą jest DanceCap Klaudia Czapka.

 • Julia Wolny za udział w Mistrzostwach Świata IDO World Show Dance Championships w Zielonej Górze (7 miejsce).

Wnioskodawcą jest „Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego „Miraż”.

Nagrodę II stopnia  można  uzyskać za zajęcie co najmniej 10 miejsca w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski

 Nagrodę II stopnia otrzymują:

 •  Paulina Bartnik za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Polski Mażoretek „Mój Pierwszy Krok” w kategorii Mażoretki klasyczne kadetki.

Wnioskodawcą jest  Uczniowski Klub Sportowy Mażoretki Rapid Gorzyce

 • Maria Luiza Ciszek za zajęcie II miejsca na Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików na kucach w kategorii skoki konne przez przeszkody.

Wnioskodawcą jest Wójt Gminy Gorzyce.

 • Patryk Dostoł za zajęcie  V miejsca na Otwartych Mistrzostwach Polski Ju-Jitsu Sportowego  w formule Fighting w kat. U12 .

Wnioskodawcą jest Uczniowski Klub Sportowy Judo i Ju-Jitsu Łaziska.

 • Kinga Klyszcz za zajęcie II miejsca na Mistrzostwach Polski Mażoretek „Mój Pierwszy Krok” w kategorii Mażoretki klasyczne formacje juniorki.

Wnioskodawcą jest  Uczniowski Klub Sportowy Mażoretki Rapid Gorzyce.

 • Martyna Połednik za zajęcie III miejsca na Mistrzostwach Polski Juniorek w piłce ręcznej.

Wnioskodawcą jest SPR Sośnica Gliwice Sp. z.o.o.

 • Mateusz Popek zajęcie  IV miejsca  na zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów 16 lat w pływaniu stylem zmiennym na dystansie 4 x 100 m.

Wnioskodawcą jest Uczniowski Klub Sportowy AQUATICA Pawłowice.

 • Miłosz Rus za zajęcie VIII miejsca w klasie III w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn.

Wnioskodawcą jest Klub Gimnastyczny „Radlin”.

 • Zuzanna Śmiałek za zajęcie II miejsca w Otwartych Mistrzostwach Polski w Ju-Jitsu Sportowym w konkurencji NE-WAZA kat. U14

Wnioskodawcą jest Akademia Sportowa TOP TEAM.

 • Karolina Banek za zajęcie VI miejsca na Krajowych Mistrzostwach International Dance Organization w Janowie Podlaskim

Wnioskodawcą jest „Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego „Miraż”.

 • Oliwia Glenc za zajęcie VI miejsca na Krajowych Mistrzostwach International Dance Organization w Janowie Podlaskim

Wnioskodawcą jest „Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego „Miraż”.

 • Dominik Myszi za zajęcie IV miejsca w klasie I w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn.

Wnioskodawcą jest Klub Gimnastyczny „Radlin”.

 • Gracjan Rus za zajęcie IV miejsca w klasie I w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Gimnastyce Sportowej Mężczyzn.

Wnioskodawcą jest Klub Gimnastyczny „Radlin”.

 

Nagrodę III stopnia można uzyskać  za zajęcie co najmniej 3  miejsca w mistrzostwach na poziomie województwa

 Nagrodę otrzymali:

 •  Szymon Bulowski za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Śląska w pływaniu w kategorii 12 lat stylem motylkowym na dystansie 50 m, stylem zmiennym na dystansie 100 m, stylem motylkowym na dystansie 100 m.

Wnioskodawcą jest Uczniowski Klub Sportowy „Aligator”.

 • Szymon Dzierżęga za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Śląska w pływaniu w kategorii 11 lat stylem dowolnym na dystansie 100 m i stylem dowolnym na dystansie 200 m.

Wnioskodawcą jest Uczniowski Klub Sportowy „Aligator”.

Wyrazy uznania i gratulaje złożył Starosta Powiatu Wodzisławskiego Leszek Bizoń oraz gospodarze gali - Daniel Jakubczyk Wójt Gminy Gorzyce, zastępca wójta Daniel Kurasz, oraz przewodniczący Rady Gminy Gorzyce - Piotr Wawrzyczny.

Galę prowadziła dyrektor Gminnego Centrum Kultury Bibianna Dawid, laudację przedstawiła Izabela Granieczny. Z muzyczną dedykacją dla wszystkich wystąpił nagrodzony tego wieczoru chór "Cantemus Domino" z Gorzyc.

Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do galerii zdjęć: https://www.gorzyce.pl/o-gminie/galeria-zdjec/idg:66

do góry