Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Gorzycka Perła 2012

prof. Antoni Motyczka z Czyżowic (zmarł 24.01.2013 r.)

prof. Antoni MotyczkaW dniu 19 października br. w sali Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gorzycach, odbyła się uroczysta gala związana z wręczeniem tytułu honorowego "Gorzycka Perła '2012".
Kapituła Tytularna uznała wybitne osiągnięcia oraz zasługi dla gminy Gorzyce i postanowiła przyznać ten zaszczytny tytuł mieszkańcowi Czyżowic – prof. Antoniemu Motyczce.
W wygłoszonej laudacji podkreślone zostały zasługi profesora dla gminnej społeczności, Jego zaangażowanie przy budowie domu kultury, rozbudowie gimnazjum, budowie kościoła w Czyżowicach, budowie autostrady A-1 oraz wielu innych akcjach i działaniach.
Tytuł honorowy wraz ze statuetką wręczony został laureatowi przez wójta gminy Piotra Oślizło oraz przewodniczącego rady gminy Krzysztofa Małka. Serdeczne gratulacje i ciepłe życzenia skierowali do profesora obecni na uroczystości parlamentarzyści, władze powiatu przedstawiciele wnioskodawców oraz wielu znamiennych gości. Sam laureat nie ukrywał wzruszenia. Podkreślił, iż jest to dla Niego jedno z najważniejszych wyróżnień, gdyż otrzymał je od swojej gminy.
W drugiej części uroczystości przyznane zostały stypendia Wójta Gminy dla najzdolniejszych uczniów. W roku szkolnym 2011/2012, 34 uczniów osiągnęło bardzo dobre wyniki w nauce, a także czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych m.in. z biologii, matematyki i geografii. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów na sprawdzianie, a także ci, którzy posiadają talenty plastyczne, muzyczne i sportowe. Stypendystami wójta gminy zostali:
Lp. Imię i nazwisko Szkoła

 1. Sito Maria Szkoła Podstawowa nr 1 Gorzyce
 2. Zając Alicja SP 1 Gorzyce
 3. Dutkiewicz Sandra SP 1 Gorzyce
 4. Lampert Michał SP 1 Gorzyce
 5. Cielusek Kinga SP 1 Gorzyce
 6. Kasperczyk Marta SP 1 Gorzyce
 7. Grabiec Maja ZSP Gorzyczki
 8. Kucza Wiktoria ZSP Gorzyczki
 9. Goraus Honorata SP Olza
 10. Jęczmionka Kinga SP Olza
 11. Reclik Patrycja SP Olza
 12. Ciuraj Jakub SP Olza
 13. Chytroszek Andrzej SP Olza
 14. Greiner Kacper SP Rogów
 15. Kołek Mateusz SP Rogów
 16. Musioł Szymon SP Turza Śl.
 17. Nielaba Karolina SP Turza Śl.
 18. Bura Dominika SP Turza Śl.
 19. Grzebak Julia SP Turza Śl.
 20. Klon Dawid GM Czyżowice
 21. Buko Sylwia GM Czyżowice
 22. Witkowska Agata GM Czyżowice
 23. Szewczyk Marietta GM Czyżowice
 24. Czaika Magdalena GM Czyżowice
 25. Marcol Anna GM Czyżowice
 26. Bura Zuzanna GM Czyżowice
 27. Paloc Agnieszka GM Gorzyce
 28. Kondzielnik Karolina GM Gorzyce
 29. Jendrowiak Karolina GM Gorzyce
 30. Tlołka Emilia GM Rogów
 31. Katryniok Adrian GM Rogów
 32. Kwapulińska Magdalena GM Turza Śl.
 33. Wdowiak Monika GM Turza Śl.
 34. Sosna Klaudia GM Turza Śl.

Dla „Gorzyckiej Perły’2012” – prof. Antoniego Motyczki, dla stypendystów oraz wszystkich zebranych gości przygotowany został specjalny program artystyczny. Wystąpiła „Śpiewająca Rodzinka” pod kierunkiem Urszuli Wachtarczyk, działająca przy WDK Gorzyce oraz Gminna Orkiestra Rozrywkowa pod kierunkiem Henryka Krótkiego, działająca przy WDK Czyżowice.

Zapraszamy do galerii zdjęć autorstwa Beaty Futerskiej i Wioletty Langrzyk

Dodać należy, iż do tej pory wręczonych zostało 11 tytułów honorowych „Gorzycka Perła”, który otrzymali:

 • w 2006 r. ks. prałat Gerard Nowiński z Turzy ŚL., Augustyn Stabla i Bolesław Cnota z Czyżowic,
 • w 2007 r. –Krystyna Durczok z Rogowa, Edward Wrana i Frydolin Płaczek z Turzy Śl.
 • w 2008 r. - Olga Rumpel z Gorzyc, Józef Zbieszczyk z Czyżowic oraz Tadeusz Skatuła z Bluszczowa.
 • w 2009 r. - ksiądz Ginter Lenert z Gorzyc.
 • w 2010 r. – Zespół Śpiewaczy „Olzanki”.
 • w 2011 r. – Damian Klimanek z Bluszczowa

W myśl obowiązującego regulaminu od 2009 roku, kapituła przyznaje jeden tytuł honorowy.

Poniżej przytaczamy laudację wygłoszoną na cześć prof. Antoniego Motyczka.
„Pan Antoni Motyczka urodził się w Rybniku, zaś od 35 lat jest mieszkańcem naszej gminy.
Jest wnukiem Powstańca Śląskiego i rodowitej Czyżowianki. Matka - nauczycielka i właścicielka zakładu rzemieślniczego wpoiła mu miłość do przyrody, uczciwość i szacunek do pracy.
Ojciec – inżynier pracujący w kopalniach Rybnickiego Okręgu Przemysłowego przekazał zainteresowanie górnictwem.
Po ukończeniu szkoły podstawowej, młody Antoni podjął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śl. w Rybniku. Po zdaniu matury rozpoczął studia na wydziale Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z tą uczelnią związał swoją przyszłość i plany zawodowe.
W 1968 roku został Starszym Asystentem w Katedrze Górnictwa Ogólnego Politechniki Śląskiej. Przez kolejne lata pracy piął się w górę po szczeblach kariery naukowej. W latach 70-tych pełnił funkcję dyrektora administracyjnego Politechniki Lubelskiej. W roku 1980 powrócił na Politechnikę Śląską, gdzie w latach 1990-1996 był dziekanem Wydziału Budownictwa.
Profesor Antoni Motyczka jest wykładowcą w Katedrze Komunikacji Lądowej i Mostów. Specjalizuje się w technologiach drążenia małych tuneli w budownictwie podziemnych obiektów inżynierskich, a w szczególności w tunelowaniu metodami górniczymi.
Jako naukowiec wypromował 215 dyplomantów, ogłosił kilkadziesiąt publikacji naukowych, ma na swoim koncie ok. 40 opatentowanych wynalazków i rozwiązań trudnych tematów technicznych.
Profesor jest nie tylko cenionym naukowcem, ale także znanym i szanowanym w regionie przedsiębiorcą.
W 1988 roku założył własną firmę, która zajmuje się budownictwem podziemnym, kubaturowym, a także budownictwem użytkowym, sakralnym i jednorodzinnym.
Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje również w działalności samorządowej.
Od 1998 do 2005 r. był radnym powiatu wodzisławskiego. W latach 1998-2002 przewodniczył Radzie Powiatu.
W latach 1999-2007 r. był przewodniczącym Zespołu Sterującego ds. Budowy Autostrady A-1.
W 2005r. w wyborach parlamentarnych w okręgu wyborczym obejmującym również gminę Gorzyce został wybrany Senatorem RP. Funkcję tę pełni nieprzerwanie III kadencję. Jako jeden z nielicznych senatorów w kraju nie pobiera senatorskiej pensji. Swoją funkcję pełni społecznie.
W 2010 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł naukowy profesora. Stanowisko to jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni i wiąże się z największym prestiżem.
Obecnie, prócz mandatu senatorskiego, pełni także funkcję Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
Piastując tak wysokie stanowiska nigdy nie zapomniał, że jest mieszkańcem Gminy Gorzyce. Inicjował szereg działań społecznych:

 • w latach 1987 - 93 należał do grupy inicjatywnej rozpoczęcia budowy Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach i swoim działaniem mocno wspierał organizacyjnie budowę tego obiektu. Dzięki jego zaangażowaniu miejscowość ta wzbogaciła się o nowoczesny dom kultury.
 • w latach 1998 – 2010 aktywnie uczestniczył w przygotowaniu projektu rozbudowy Gimnazjum w Czyżowicach, stając się promotorem tej inwestycji. Jako pracownik naukowy prowadził dwie prace doktorskie, które dotyczyły jego rozbudowy.
  Na tej podstawie został stworzony i zrealizowany projekt rozbudowy budynku szkoły. Szkołę oddano do użytku w 2010 r. Jest też fundatorem sztandaru szkoły.
 • w latach 1996 – 2002 brał czynny udział przy budowie Kościoła w Czyżowicach.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie Senatora Motyczki w budowę autostrady A1 na odcinku Sośnica – Gorzyczki. Jako przewodniczący samorządowego Komitetu Sterującego ds. budowy Autostrady A1 w wielu przypadkach prowadził zakończone pozytywnie dla wysiedlanych mieszkańców (w tym również mieszkańców gminy Gorzyce) negocjacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Negocjacje dotyczyły głównie odszkodowań za przejęte pod budowę działki, domy i gospodarstwa. Obecnie prowadzi starania o zapewnienie bezpłatnych przejazdów autostradą A 1.
Antoni Motyczka jako człowiek nastawiony na działanie i pomoc pokrzywdzonym, działa również na rzecz najmłodszych. Kilkakrotnie wspomagał dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach organizując dla nich wycieczki, czy też zaopatrując je m.in. w artykuły szkolne.
Wielokrotnie obejmował patronatem honorowym i wspierał finansowo wiele gminnych akcji i imprez, fundował nagrody w różnych konkursach organizowanych w szkołach całej gminy. Brał udział w wielu spotkaniach z młodzieżą szkolną, wielokrotnie uczestniczył w licznych debatach organizowanych przez gimnazjalistów.
Jako Senator umożliwiał mieszkańcom gminy Gorzyce zwiedzanie parlamentu, często sam oprowadzając poszczególne grupy. Zawsze organizował i finansował dla uczestników poczęstunek w hotelu sejmowym.
Bardzo silnie zaangażowany w działalność gminy Gorzyce, jako radny powiatowy i senator wiele czasu poświęcał na spotkania z jej mieszkańcami, na rozwiązywanie lokalnych problemów, interweniując w ich imieniu w urzędach i instytucjach wszelkich szczebli.
Profesor Antoni Motyczka – Senator RP trzech kadencji, wykładowca akademicki, ceniony naukowiec, aktywny działacz społeczny , miłośnik ziemi śląskiej, urodzony i wychowany w śląskiej kulturze, którą stale propaguje na różnych szczeblach - jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, potrafiącą rozwiązywać trudne problemy gospodarcze i społeczne, angażując całą swoją wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności negocjacyjne.
To człowiek o otwartym sercu, który nie przejdzie obojętnie obok ludzkiej krzywdy.
Ten Wielki Człowiek – to prawdziwa perła Gminy Gorzyce, a Jego osiągnięcia i zasługi dla Gminy Gorzyce w pełni uzasadniają przyznanie Mu najwyższego wyróżnienia jakim jest tytuł honorowy „Gorzycka Perła ‘2012”.

Wniosek o nadanie tytułu honorowego składają:

 • Rada Sołecka w Czyżowicach
 • Proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla
 • Chór „Moniuszko”
 • Wiejski Dom Kultury
 • Przedszkole im. Chatka Małolatka
 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka
 • Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha
 • Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Perspektywa” w Czyżowicach
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Koło Gospodyń Wiejskich
 • Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Czyżowice
 • Koło Emerytów i Rencistów”
do góry