Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Gorzycka Perła 2011

p. Damian Klimanek z Bluszczowa

p. Damian Klimanek z BluszczowaW dniu 20 października br. w Sali Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, odbyła się uroczysta gala związana z przyznaniem tytułu honorowego "Gorzycka Perła" oraz wręczeniem stypendiów najzdolniejszym uczniom z gminy Gorzyce.
W roku bieżącym, Kapituła Tytularna rozpatrzyła złożone wnioski i postanowiła o nadaniu tytułu honorowego „GORZYCKA PERŁA” – mieszkańcowi Bluszczowa - panu Damianowi Klimankowi.
W wygłoszonej laudacji podkreślone zostały zasługi Damiana Klimanka.
„Pan Damian Klimanek jest mieszkańcem Gminy Gorzyce - sołectwa Bluszczów. Jest zasłużonym działaczem. Aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa i bierze czynny udział w różnego rodzaju akcjach i pracach społecznych. Był pomysłodawcą i inicjatorem wielu cennych przedsięwzięć takich jak: odnowienie „Parku Olszynka”, boiska „Podgórze”, pomnika „Św. Jana Nepomucena”.
Jego poświęcenie i zaangażowanie przyczyniło się do osiągnięcia przez sołectwo tytułu „Piękna Wieś Woj. Śląskiego” co było ogromną promocją naszej gminy w województwie śląskim, a także okazją do zaktywizowania i integracji mieszkańców Bluszczowa.
Jedną z pasji pana Damiana Klimanka jest pszczelarstwo. Jako członek koła pszczelarzy w Rogowie jest znany z ciekawych wyrobów pszczelarskich, które zostały docenione na wielu wystawach i konkursach, promując w ten sposób Bluszczów i Gminę Gorzyce.
Pan Damian Klimanek nie pozostaje obojętny problemom alkoholowym. Przez wiele lat, będąc członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aktywnie angażuje się w pomoc osobom i rodzinom borykającym się z tym problemem.
W swoim środowisku postrzegany jest jako człowiek otwarty, sympatyczny i budzący powszechny szacunek, którego postawa może stanowić wzór do naśladowania dla młodego pokolenia.
Dlatego też w pełni zasadnym jest przyznanie panu Damianowi Klimankowi tytułu honorowego „Gorzycka Perła”. Pod wnioskiem podpisali się: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna Bluszczowa, oraz Koło Pszczelarzy z Rogowa wraz z radnymi Romanem Szymiczkiem i Konradem Kamczykiem”.
Dodajmy, iż Rada Gminy Gorzyce w czerwcu 2006 r. podjęła uchwałę ustanawiającą tytuł honorowy „GORZYCKA PERŁA”, przyznawany jest za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Gminy Gorzyce. Do tej pory wręczonych zostało 11 tytułów honorowych „Gorzycka Perła”, który otrzymali:

 • w 2006 r. ks. prałat Gerard Nowiński z Turzy ŚL., p. Augustyn Stabla i p. Bolesław Cnota z Czyżowic,
 • w 2007 r. – Krystyna Durczok z Rogowa, Edward Wrana i Frydolin Płaczek z Turzy Śl.
 • w 2008 r. - Olga Rumpel z Gorzyc, Józef Zbieszczyk z Czyżowic oraz Tadeusz Skatuła z Bluszczowa.
 • w 2009 r. - ksiądz Ginter Lenert z Gorzyc.
 • w 2010 r. – Zespół Śpiewaczy „Olzanki”.

W myśl obowiązującego regulaminu od 2009 roku, kapituła przyznaje jeden tytuł honorowy.

Tegoroczne „Perełki” - stypendyści wójta gminy Gorzyce.
Doroczna gala jest także okazją do uhonorowania najzdolniejszych uczniów z terenu gminy. W bieżącym roku 23 uczniom z terenu gminy Gorzyce przyznane zostały stypendia Wójta Gminy, za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia w olimpiadach, konkursach. Stypendia przyznawane są od 2003 r. na uczniom szkół podstawowych (klas IV-VI) oraz Gimnazjalistom. Łącznie, przez 8 lat przyznanych zostało 138 stypendiów. Wysokość stypendiów jednorazowych kształtuje się od 200-500 zł.

W roku bieżącym stypendia wójta gminy otrzymali:

 • SP Czyżowice Szczęsny Michalina
 • SP 1 Gorzyce Wuwer Jacek
 • SP 1 Gorzyce Klyszcz Weronika
 • SP 1 Gorzyce Maciejczyk Natalia
 • SP 1 Gorzyce Adamczyk Małgorzata
 • SP 1 Gorzyce Kasperczyk Marta

 

 • SP Olza Reclik Patrycja
 • SP Olza Paździor Agnieszka
 • SP Olza Chytroszek Andrzej

 

 • SP Turza Śl. Łaski Marcin
 • SP Turza Śl. Nielaba Karolina
 • SP Turza Śl. Blanik Kacper
 • GM Czyżowice Marcol Anna
 • GM Czyżowice Herud Aleksandra
 • GM Gorzyce Lenczyk Karol
 • GM Gorzyce Elias Natalia
 • GM Gorzyce Wodecki Paul
 • GM Rogów Walicka Ewa
 • GM Turza Śl. Bryja Żaneta
 • GM Turza Śl. Lenczyk Łukasz
 • GM Turza Śl. Frączek Maksym
 • GM Turza Śl. Dzierżęga Michalina
 • GM Turza Śl. Wdowiak Monika

Statuetkę, dyplom honorowy oraz życzenia i gratulacje tegoroczny laureat „Gorzyckiej Perły” - Damian Klimanek, odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce Krzysztofa Małka oraz Wójta Gminy Gorzyce Piotra Oślizło. Ciepłe słowa i życzenia skierowane zostały także pod adresem tegorocznych stypendystów, ich rodziców i opiekunów. Odczytane zostały także listy gratulacyjne od Starosty Powiatu Wodzisławskiego Tadeusza Skatuły, posła Ryszarda Zawadzkiego i Wiceministra Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebły.
O oprawę artystyczną gali zadbał Wiejski Dom Kultury w Gorzycach, zapraszając do występu Zespół „Bluszcz” pod kierunkiem Katarzyny Łatka – Kampik oraz Zespół „Kapsander” w składzie: Dariusz Wierzgoń – wokal, Sławomir Chrobot, Grzegorz Koczor, Jacek Tomala, Adam Posłuszny, Iwona Sowa.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

do góry