Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Osiny

 • Plan sołectwaLiczba mieszkańców: 680
 • Powierzchnia: 133 ha
 • Sołtys: Maria Czarnecka
 • Tel.: +48 697 013 061
 • www.mojeosiny.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z DZIEJÓW

Początki Osin - przysiołka Gorzyc, powstałego prawdopodobnie w czasach nowożytnych,

są równie tajemnicze jak pobliskich średniowiecznych wsi. Źródła kartograficzne poświadczają

istnienie przysiołka już w I połowie XVII w. Na mapach z XIX w. nazywano Osiny kolonią. Na

terenie Górnego Śląska występuje 14 nazw geograficznych o takim brzmieniu. Odnoszą się do

wsi lub ich części, kolonii, folwarków, oraz pol. Nazwa pochodzi zapewne od wyrazu osika

(lasku osikowego), położonego zapewne na podmokłym terenie.

 

Osiny wchodziły dawniej w skład gminy, gromady i powtórnie gminy Gorzyce, nie

stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej, nie posiadały pieczęci i godła. Status sołectwa

uzyskały w 1999 r.

 

W dawnych czasach na cieku wodnym znajdowały się stawy i młyn (lub młyny). Na

mapie sporządzonej przez majora von Wrede w połowie XVIII w. widać kilka zagród oraz

położony przy istniejącym do dziś cieku wodnym młyn. Resztki grobli zachowały się m.in. na

granicy Osin i Gorzyc. W latach 80. XIX w. kolonię „przecięła” linia kolejowa z przystankiem

Gorzyce Śląskie (przemianowanym przed wojną na Bełsznica - z uwagi na pobliską

mleczarnię). W I połowie XX w. działały tu m.in. sklepy Klyszcza i Musioła oraz dwa niewielkie

młyny wiatrowe, które należały do Ciurajów i Klapuchów. Długą tradycję posiada zakład

stolarski Molitorów. W I połowie XX w. powstała też restauracja z dużą salą oraz niewielka

remiza straży pożarnej. Wzdłuż dzisiejszej ul. Raciborskiej nie było praktycznie do końca XIX

 1. żadnych zabudowań. Do najstarszych rodów należą prawdopodobnie: Ciurajowie,

Glencowie, Hołomkowie, Kuczokowie, Błędowscy i Michalscy. W ostatnich latach zbudowano

świetlicę wiejską i boisko.

 

Osiny należały do parafii Gorzyce. „Serce” kolonii stanowiła dorodna lipa i kapliczka MB

Częstochowskiej, u stop której gromadzili się wierni na majowych modlitwach. W jej pobliżu

zbudowano w 1934 r. dużą kaplicę domkową, którą odbudowano po zakończeniu II wojny

światowej. W późniejszym okresie rozbudowano ją tak, że mogła pomieścić nawet 200

wiernych. W 1979 r. erygowano w Osinach parafię, a latach 1984-1986 zbudowano kościół, po

rozebraniu starej kaplicy. W 2001 r. do tutejszej parafii przyłączono część Bełsznicy.

Mieszkańcy Osin posyłali swoje dzieci do szkoły w Gorzycach. Kolonia nigdy nie miała swojej

szkoły i przedszkola.

 

Z miejscowości pochodzi o. dr Stefan Damian Wacławik, który pełnił posługę m.in. w

Argentynie i Austrii. Do osińskich korzeni przyznawał się także ks. dr Gustaw Klapuch.

 

MUSISZ ZOBACZYĆ:

 • Dąb „Hanys” o obwodzie około 430 cm liczy kilkaset lat. Rośnie na dawnej grobli, na skraju

osińskiego „parku”.

 • Hodowla strusi afrykańskich istnieje tu od 2012 r. Prowadzą ją Mandryszowie, którzy posiadają kilakdziesiąt niezwykłych ptaków.
 • Kościół p.w. Ducha Świętego z lat 1984-1986, murowany, na planie prostokąta z

zaokrąglonym narożnikiem, zbudowany według projektu inż. Adriana Szendzielorza posiada w

narożniku południowo-zachodnim wieżę na rzucie prostokąta, zakończoną spływem z

metalowym krzyżem, a od strony północnej podcienie. Wewnątrz min. galeria obiegająca

korpus kościoła oraz tablice upamiętniające budowniczych: kościoła - ks. Zenona Szczęsnego

oraz probostwa i domu katechetycznego - ks. Franciszka Kasperczyka.

Pamiątkowa tablica z 1975 r., poświęcona spółdzielcom, znajduje się na budynku Gminnej

Spółdzielni. Napis głosi: W 30-lecie / Gminnej Spółdzielni / Samopomoc Chłopska / Pamięci

Założycieli i Naj- / ofiarniejszych działaczy / Społeczeństwo gminy Gorzyce.

 • Tablica poświęcona ofiarom II wojny światowej znajduje się na cmentarzu parafialnym,

założonym w 1990 r. Widnieje na niej 26 nazwisk.

 

do góry