Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Gorzycka Perła 2022

Ks. dr Bernard RakBernard Rak

Ksiądz Bernard Rak urodził się 18 sierpnia 1970 r. w Chełmie Śląskim. Kształcił się kolejno w Zespole Szkół Hutniczo-Mechanicznych w Katowicach-Szopienicach (1985-1990) i Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Tytuł magistra teologii uzyskał na podstawie pracy “Wolność człowieka w nauczaniu Episkopatu Polski w latach osiemdziesiątych”.

         11 maja 1996 r. z rąk abpa Damiana Zimonia przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafiach w Niedobczycach (1996-1999) i Załężu (1999-2003). 1 września 2003 r. rozpoczał pracę jako prefekt w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Na początku 2013 r. został mianowany administratorem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie, a następnie jej Proboszczem. Posługę w naszej parafii pełni do dnia dzisiejszego.

         Ks. Bernard Rak ukończył specjalistyczne studia podyplomowe w Pastoralnym Instytucie Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - filia w Katowicach (2000 r.) oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2005 r.). W latach 2004-2006 studiował w Szkole Wychowawwców Seminaryjnych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Doktoryzował się na podstawie rozprawy “Eucharystia źródłem chrześcijańskiej nadziei w nauczaniu Jana Pawła II”, opublikowanej w Tarnowie w 2008 r.

         Od początku swojego pobytu w Rogowie ks. dr Bernard Rak poprzez swoją działalność integruje na wielu polach mieszkańców całej parafii rogowskiej: Rogowa Bełsznicy, Bluszczowa i Odry oraz gminy Gorzyce.

         Ściśle współpracuje z placówkami Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, wspiera je i realnie poszerza ich możliwości działania. Swoją charyzmą, energią i ofiarną pracą integruje mieszkańców i całą społeczność parafialną; stwarza możliwości odpoczynku od codziennych obowiązków. Od lat kontynuuje wspaniałą inicjatywę organizowania Parafiady, która mobilizuje do społecznego działania wiele środwisk z całej parafii, bowiem zawsze przyświeca jej szczytny cel związany z życiem społecznym wsi. Ks. Bernard Rak jest realizatorem wielu projektów grantowych m.in. Śląsko-argentyńskich zmagań kulturalnych, cyklu koncertów "Co Lolkowi w duszy grało",

Jest organizatorem dorocznych spotkań opłatkowych dla seniorów Rogowa oraz Turnieju Tenisa Stołowego. Był również jednym z organizatorów wyjątkowego w swojej formie i skali Charytatywnego Biegu Parafialnego. Dał się poznać jako organizator pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, Drogi Krzyżowej ulicami Rogowa czy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Jest wydawcą cennych publikacji - książki o parafii, a także znakomitej w formie i treści gazety parafialnej „Głos Serca” oraz licznych wydawnictw okolicznościowych związanych z parafią.

Na podkreślenie zasługuje otwartość ks. Bernarda Raka na prezentowanie w kościele różnorodnych form duchowego wyrazu artystycznego. Dzięki inicjatywie lub przy współpracy ks. dra Bernarda Raka w Rogowie odbywają się koncerty papieskie oraz gościli tu znakomici artyści (m.in. Anna Wyszkoni - 2016, Eleni - 2018, Czerwone Gitary - 2018, Maja i Andrzej Sikorowscy - 2019, Skaldowie - 2021, bracia Golcowie - 2022).

Organizował wspólnie z mieszkańcami pobyt młodzieży włoskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz włączył się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Nie sposób nie wspomnieć o zasługach ks. proboszcza widocznych w przestrzeni centrum Rogowa: kapitalnym remoncie kościoła w Rogowie i uporządkowaniu terenu wokół plebani. Tymi działaniami sprawił, że centrum Rogowa jest jego najlepszą wizytówką.

Ks. dr Bernard Rak pozostał przy tym człowiekiem niezwykle skromnym, życzliwym,  otwartym i zawsze służącym pomocą. Jest naszą rogowską i gorzycką perłą. Dlatego prosimy jak na wstępie. 

 

do góry