Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Spotkania Noworoczne

Tradycją władz samorządowych naszej gminy są spotkania noworoczne. W drugiej połowie stycznia Wójt Gminy Daniel Jakubczyk wraz z przewodniczącym rady Piotrem Wawrzycznym gościli duchowieństwo, sołtysów, przedstawicieli stowarzyszeń, prezesów klubów sportowych, OSP, związku emerytów i rencistów, pszczelarzy, redakcję gazety „U Nas”, przedstawicielki KGW, prezesów chórów, kierowników zespołów śpiewaczych, dyrektorów domu kultury i biblioteki, znanych muzyków oraz dyrektorów placówek oświatowych. Spotkania te są doskonałą okazją by podziękować osobom mocno zaangażowanym w życie społeczne naszej gminy oraz by porozmawiać o nowych wyzwaniach i planach na nowy rok.

Spotkania odbyły się w gościnnych progach Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach oraz w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej, dziękujemy dyrektorom i pracownikom.

do góry