Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Zarządzanie kryzysowe/Grafik całodobowego alarmowania/dyżurów

Grafik całodobowego alarmowania/dyżurów

1 Lipca 2022

Grafik całodobowego alarmowania/dyżurów* członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) Urzędu Gminy w Gorzycach

  1. Wójt Gminy Daniel Jakubczyk - przewodniczący GZZK tel. +48 32 451 30 56

  2. Starszy Specjalista Adam Grobelny - członek GZZK, tel. +48 32 451 30 56 wew. 68; +48 782 981 010

  3. Sekretarz Gminy Władarz Maria - sekretarz GZZK, tel. +48 32 451 30 56

Legenda:
* zapewnienie całodobowego dyżuru dotyczy sytuacji kryzysowych 
opracowano na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019.1398 j. t.)

do góry