• język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (..)

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem dzierżawę i użyczenie w 2021 r.

1 Czerwca 2021

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.487.2021
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 14 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce
przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie w 2021 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713
ze zm.) oraz art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.
poz.1990.), zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Ustalić wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do
oddania w najem i użyczenie w 2021 r.
2. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Ustalić wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych
do oddania w dzierżawę w 2021 r.
2. Wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-06-01 Zarządzenie nr ORG.0050.487.2021 z dnia 14 maja 2021 r..pdf
ilość pobrań: 62
Zarządzenie nr ORG.0050.487.2021 z dnia 14 maja 2021 r..pdf 298,7KB zobacz

do góry