Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Rusza preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw (..)

Rusza preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych

22 Listopada 2022

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa pomiędzy Gminą Gorzyce a Polską Grupą Górniczą na zakup paliwa stałego z przeznaczeniem  do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

W celu umożliwienia mieszkańcom odbioru węgla na terenie gminy Gmina podpisała umowę z firmą Kwiatkowski Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzycach, przy ul. Mickiewicza 24, która zajmować się będzie dystrybucją węgla dla uprawnionych mieszkańców.

Węgiel dla mieszkańców sprzedawany będzie po cenie preferencyjnej wynoszącej 1650 zł brutto za tonę węgla (niezależnie od rodzaju orzech/groszek/ekogroszek).

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego otrzymają informację o wyniku weryfikacji wniosku wraz z informacją o procedurze odbioru węgla, która przedstawia się następująco:

 1. Odbiór węgla będzie możliwy po dokonaniu zapłaty przelewem na wskazany rachunek Gminy Gorzyc.
 2. Po otrzymaniu wpłaty Gmina Gorzyce wystawi fakturę na zakupiony węgiel, którą należy odebrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Gorzycach, przy ul. Kościelnej 15 po 4 dniach od dokonania płatności.
 3. W treści przelewu należy wpisać: zapłata za węgiel, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer PESEL, adres nieruchomości.
 4. Fakturę powinna odebrać osobiście osoba wpłacająca (wnioskodawca). W przypadku odbierania faktury przez inną osobę niż osoba, na którą wystawiona będzie faktura, wymagane jest oryginalne upoważnienie.
 5. Faktura upoważnia do odbioru węgla w wyżej wymienionym składzie opału.
 6. Przedstawiciel składu opału otrzyma wykaz osób uprawnionych do odbioru węgla i będzie kontaktował się telefonicznie w celu uzgodnienia terminu odbioru węgla.
 7. Termin odbioru węgla w składzie opału będzie uzależniony od dostaw przez Polską Grupę Górniczą zamówionego węgla.
 8. Odbioru węgla w składzie opału powinna dokonać osoba, na którą wystawiona jest faktura.

W przypadku odbierania węgla przez inną osobę niż osoba, na którą wystawiona jest faktura wymagane jest oryginalne upoważnienie.

 1. Gmina nie pokrywa kosztów transportu węgla ze składu opału na teren nieruchomości wnioskodawcy.
 2. Odbiorca węgla zobowiązany jest odebrać węgiel ze składu opału jednorazowo w przyznanej ilości.
do góry