Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Opłata "śmieciowa"

Opłata "śmieciowa"

30 Grudnia 2019

UWAGA - ISTOTNE ZMIANY - ODPADY KOMUNALNE W 2020 r.

 1. Wzór nowej deklaracji
  Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Gorzyce będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy wzór zawiera: oświadczenie składającego o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik przydomowy, oraz zagospodarowaniu bioodpadów poprzez kompostowanie; dodatkowe wyliczanie opłaty dla nieruchomości wyposażonych w kompostownik przydomowy i kompostujących w nim bioodpady; dane współwłaścicieli nieruchomości, na której powstają odpady komunalne; zaktualizowany termin składania nowej deklaracji, w przypadku zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację powinni podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości.
 2. Zmiana danych
  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

  Przykład: na nieruchomości zwiększyła się liczba osób z uwagi na narodziny dziecka w miesiącu lutym 2020 r. Właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację do 10 marca 2020 r.

  Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od w/w zasady jest śmierć osoby zamieszkującej nieruchomość.
 3. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 1.01.2020 r.
  Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XIV/114/19 z dnia 27.11.2019 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1.01.2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 28,50zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych; 85,50zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 4. Zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady
  • Uchwałą Nr XIV/116/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2019 roku, wprowadzono zwolnienie w części stanowiącej kwotę 2,00zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbieranymi w sposób selektywny). Zwolnienie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie obowiązuje od 01.01.2020 r.
  • Warunkiem uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
   1. złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (termin rozpoczęcia kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym). Nową deklarację powinni podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości.
   2. oświadczenie w złożonej deklaracji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

    Skorzystanie z częściowego zwolnienia wyklucza możliwość oddawania bioodpadów podczas zbiórki odpadów segregowanych spod nieruchomości oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 5. Zmiany w zakresie świadczonych usług
  Żużel i popiół paleniskowy: w okresie od 01.10. do 30.04. podlega segregacji i będzie odbierany jeden raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem. W okresie od 01.05. do 30.09. odpad ten nie podlega segregacji i należy go składować z odpadami mieszanymi. W okresie od 01.04. do 30.11. bioodpady będą odbierane z nieruchomości, maksymalnie 5 worków w miesiącu. W pozostałym okresie maksymalnie 1 worek w miesiącu.
 6. Harmonogram
 7. Deklaracja - plik do pobrania poniżej
 8. Uzasadnienie wzrostu opłaty - plik do pobrania poniżej

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2020-01-23 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020
ilość pobrań: 349
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 428.75KB zobacz
pdf 2020-01-23 Uzasadnienie wysokości opłaty
ilość pobrań: 311
Uzasadnienie wysokości opłaty 45.42KB zobacz

do góry