Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o przeprowadzeniu (..)

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wszystkich Sołectw Gminy Gorzyce w celu nadania Sołectwom nowych statutów

7 Września 2023

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/150/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniem ORG.0050.1034.2023 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w celu nadania Sołectwom Gminy Gorzyce nowych statutów, ogłaszam, że w okresie od 8 września 2023 r. do 15 września 2023 r. poddaję konsultacjom, w formie zbierania opinii i uwag, projekty uchwał Rady Gminy Gorzyce w sprawie Statutów Sołectw Gminy Gorzyce.
Treść projektu uchwały dostępna jest na stronie internetowej Gminy Gorzyce www.gorzyce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gorzycach w zakładce „ogłoszenia” a także u Sołtysa.

Opinie i uwagi dotyczące w/w projektów uchwał można złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: gorzyce@gorzyce.pl z zaznaczeniem w temacie „konsultacje społeczne” w terminie do 15 września 2023 r.


Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk

 

Projekty statutów: https://bip.gorzyce.pl/ogloszenia/index/Ogloszenie-Wojta-Gminy-Gorzyce-o-przeprowadzeniu-konsultacji-z-mieszkancami-wszystkich-Solectw-Gminy-Gorzyce-w-celu-nadania-Solectwom-nowych-statutow/idn:2345 

do góry