Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/LVII SESJA RADY GMINY GORZYCE

LVII SESJA RADY GMINY GORZYCE

8 Września 2023

Informujemy, że 11 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.15 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, odbędzie się LVII SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2023-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania w
2023 r. środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań
ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Wodzisławiu Śląskim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gorzyce.
8. Wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie komisji RG Gorzyce odbędzie się o godz. 15.30, również w GCK w Gorzycach.

 

do góry