• język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Inwestycje

30 Grudnia 2019

Gmina będzie w 2020 r. prowadziła kilka bardzo dużych inwestycji. Nie zwalniamy w tym zakresie tempa.

W budżecie znalazły się w PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZADANIA, które będziemy realizować:

 • dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym
 • by umorzyć pożyczki z WFOŚ
 • ponieważ rozpoczęły się w 2019 r. i gminę wiążą podpisane umowy

Najważniejszymi inwestycjami planowanymi do realizacji są:

 • Modernizacje dróg
  • Modernizacja ul. Raciborskiej na odcinku Osiny-Bełsznica (zadanie powiatowe współfinansowane przez gminę) - 5,5 mln zł.
  • Przebudowa ul. Wiejskiej w Bełsznicy/odnogi ul. Raciborskiej w Rogowie - 0,8 mln zł.
  • Modernizacja ul. Bełsznickiej w Czyżowicach (zadanie rekomendowaane do dofinansowania w ramach FDS) – 3 mln zł.
  • Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej w Turzy Śl. - 200 000 zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Czyżowicach (PWiK - 0,5 mln zł), Gorzycach (PWiK - 12,5 mln zł), Kolonii Fryderyk (gmina - 1 mln zł, płatność za roboty zakończone 12.2019, 2020 - płatności), Olzie (PWiK, ponad 15,5 mln zł) i Turzy Śl. (gmina - 0,5 mln zł) - na odcinkach ponad 20 km. Zadania będą realizowane / współfinansowane przez PWiK oraz gminę. Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej odtworzone zostaną nawierzchnie dróg.
 • Modernizacje rowów
  • Przebudowa rowu Rogów-Bluszczów - 0,5 mln zł.
 • Ograniczenie niskiej emisji, inwestycje w oświatę
  • Rozbudowa, remont, termomodernizacja przedszkola w Rogowie - 4,5 mln zł.
  • Dofinansowania do wymiany źródeł ciepła – niespełna 1 mln zł.

Na większość wymienionych inwestycji zostały pozyskane dofinansowania ze środków zewnętrznych. Ubiegamy się o kolejne środki (z WFOŚ, FDS).

do góry