Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Kontakt/Kontakt z wydziałami

Kontakt z wydziałami

Budynek nr 1 - ul. Kościelna 15

tel. +48 32 45 13 056, fax +48 32 45 13 056 wew. 23

Parter

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura
Biuro Obsługi Klienta
(fax: wew. 22)

10

15

 

Dorota Machulik

Zozworek Agnieszka

Pośpiech Jolanta

11

 

11a

Referat inwestycji i
zamówień publicznych
40 Bauerek Marek - kierownik referatu 2

47

66

67

Raszczok Łukasz

Wojtek Sabina

Bajer Inga

3
11 Siedlaczek Stella 3a
Referat podatków i opłat

16

31

Kowalski Robert - kierownik referatu,

Kołtuniak Helma, Janda Barbara, Sander-Balas Justyna

6

30

34

Grzybek Agnieszka, Sobczyńska Marcelina

Beata Szczęsny, Barbara Benauer

8
29 Borczyk Teresa, Wiśniowska Daria 9
Radca prawny, Audytor 35 Jacek Klimanek,  Pluta Przemysław, Woźnica Ewa 10

Pierwsze piętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura
Sekretarz Gminy 51 Władarz Maria 13

Referat Organizacyjny

 

Biuro Rady 

 

12

19

Małgorzata Warzeszka - kierownik referatu

Monika Radzik

13

 13

Sekretariat Wójta (fax: wew.23) 32  Parma Sylwia  14
13 Futerska Beata (promocja) 14

Pierwsze półpiętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura

Skarbnik Gminy

27

Seman Renata - Skarbnik

19  

Referat finansowy

28

Grzybek Teresa - kierownik referatu

15a
61

Parma Aneta

Sosna Helena, Herman Danuta

15

45

46

Gawron Ilona, Ewelina Polnik-Sowa

Sosna Mariola

18

Informatycy

57

Stawinoga Roman, Aleksander Kamłacz

16

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

12 Warzeszka Małgorzata 13

Drugie piętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura

Referat strategii i funduszy zewnętrznych

 

48

 

 

26

26

Amalio-Nowak Bożena - kierownik referatu

Polnik Monika

 

Makoś Sara - Ekodoradca

Sanecznik Tomasz

20

 

31

Referat rolnictwa i gospodarki gruntami

18

Markiewicz Justyna - kierownik referatu

25

14

20

Pasternak Jacek,

Smyczek Joanna, Bugla Agnieszka, Małgorzata Musioł (zastępstwo)

24
38

Cichy Jarosław, Kuczok Agnieszka

Stanowski Barbara

21

Drugie półpiętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura

Referat gospodarki komunalnej

42

Gajowska Izolda - kierownik referatu

29

43

39

 

Ignacy Joanna

Kocima Anna

Kwiczała Beata

27

49

24

Kisiała Katarzyna, Dłucik Janina

Kwaśnica Agnieszka, zastępstwo Ochman Aleksandra

28

21

 

41

 

 Psota Lilianna zastępstwo Małgorzata Pieda, Tatarczyk Weronika

 

Glenc Monika

 

30

 

 

 

       

Budynek nr 2 - ul. Bogumińska 13

tel. +48 32 45 13 056, fax: +48 32 41 79 058

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura
       

Referat kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Działalność gospodarcza
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Obronność, zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa

25

Kwapulińska Stefania - kierownik referatu

5

37

 

37

 

68

Jambor Aleksandra

 

Chłapek Aleksandra

 

Grobelny Adam

 

5

Urząd Stanu Cywilnego

Dowody osobiste

Ewidencja ludności

33

17

36

Langrzyk Wioletta - kierownik USC

Katarzyna Tekiela - zastępca kierownika USC 

Klaudia Czapka

9
Gospodarka komunalna (w terenie) 59 Wardęga Łukasz 5A
Referat oświaty

 

70

63

62

64

 

Sanecznk Izabela - kier. referatu

Katarzyna Przybyła

Joanna Wodecka

Kałuża Katarzyna

2

 

do góry