• język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Kontakt/Kontakt z wydziałami

Kontakt z wydziałami

Budynek nr 1 - ul. Kościelna 15

tel. +48 32 45 13 056, fax +48 32 45 13 056 wew. 22, 23

Parter

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura
Biuro Obsługi Klienta
(fax: wew. 22)

10

15

Dorota Machulik

Zozworek Agnieszka

11
Referat inwestycji i
zamówień publicznych
40 Bauerek Marek - kierownik referatu 2

47

67

Szmidt Ireneusz, Wojtek Sabina

Bajer Inga

3
11 Siedlaczek Stella 3a
Referat podatków i opłat

16

31

Kowalski Robert - kierownik referatu, Kołtuniak Helma

Janda Barbara, Sander-Balas Justyna

6

30

34

Grzybek Agnieszka, Sobczyńska Marcelina

Beata Szczęsny, Barbara Benauer

8
29 Borczyk Teresa, Wiśniowska Daria 9
Radca prawny, Audytor 35 Jacek Klimanek,  Pluta Przemysław, Woźnica Ewa 10

Pierwsze piętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura
Sekretarz Gminy 51 Władarz Maria 13
Referat Organizacyjny 12 Małgorzata Warzeszka - kierownik referatu 13
Sekretariat Wójta (fax: wew.23) 32  Parma Sylwia  14
13 Futerska Beata (promocja) 14

Pierwsze półpiętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura

Skarbnik Gminy

27

Seman Renata - Skarbnik

19  

Referat finansowy

28

Grzybek Teresa - kierownik referatu

15a
61

Musioł Ilona zast. Parma Aneta

Sosna Helena, Herman Danuta

15

45

46

Gawron Ilona, Grzegorzek Alicja

Sosna Mariola

18

Informatycy

57

Stawinoga Roman, Aleksander Kamłacz

16

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ochrona przeciwpożarowa

53

Matuszek Florian

16a

Drugie piętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura

Referat strategii i funduszy zewnętrznych

48

26

26

Amalio-Nowak Bożena - kierownik referatu

Sanecznik Tomasz

Polnik Monika

     

Referat rolnictwa i gospodarki gruntami

18

Markiewicz Justyna - kierownik referatu

25

14

20

Pasternak Jacek,

Smyczek Joanna, Bugla Agnieszka

24
38

Cichy Jarosław, Kuczok Agnieszka

21

Drugie półpiętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura

Referat gospodarki komunalnej

42

Gajowska Izolda - kierownik referatu

29

43

24

39

 

Ignacy Joanna

Agnieszka Kwaśnica

Kocima Anna

Kwiczała Beata

27
49

Kisiała Katarzyna, Dłucik Janina

28

21

 

41

 Psota Liliana,

 

Monika Student, Lubasz Beata, Szryt Agnieszka (zastępstwo)

30

Biuro Rady 

19

Radzik Monika

31

Budynek nr 2 - ul. Bogumińska 13

tel. +48 32 45 13 056, fax: +48 32 41 79 058

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura
       

Referat kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Działalność gospodarcza
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

25

Kwapulińska Stefania - kierownik referatu

5A

37

 

37

Jambor Aleksandra

 

Chłapek Aleksandra

 

5

Urząd Stanu Cywilnego

Dowody osobiste

Ewidencja ludności

33

17

36

Langrzyk Wioletta - kierownik USC

Katarzyna Tekiela - zastępca kierownika USC 

Katarzyna Pośpiech

9
Gospodarka komunalna (w terenie) 59 Wardęga Łukasz 13
Referat oświaty 58

Katarzyna Przybyła, Joanna Wodecka, Kałuża Katarzyna

2

 

do góry