Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Kontakt/Kontakt z wydziałami

Kontakt z wydziałami

Budynek nr 1 - ul. Kościelna 15

tel. +48 32 45 13 056, fax +48 32 45 13 056 wew. 23

Parter

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura
Biuro Obsługi Klienta
(fax: wew. 22)

10

15

 

Dorota Machulik

Zozworek Agnieszka

Pośpiech Jolanta

11

 

11a

Referat inwestycji i
zamówień publicznych
40 Bauerek Marek - kierownik referatu 2

47

66

67

Raszczok Łukasz

Wojtek Sabina

Bajer Inga

3
11 Siedlaczek Stella 3a
Referat podatków i opłat

16

31

Kowalski Robert - kierownik referatu, Kołtuniak Helma

Janda Barbara, Sander-Balas Justyna

6

30

34

Grzybek Agnieszka, Sobczyńska Marcelina

Beata Szczęsny, Barbara Benauer

8
29 Borczyk Teresa, Wiśniowska Daria 9
Radca prawny, Audytor 35 Jacek Klimanek,  Pluta Przemysław, Woźnica Ewa 10

Pierwsze piętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura
Sekretarz Gminy 51 Władarz Maria 13

Referat Organizacyjny

 

Biuro Rady 

 

12

19

Małgorzata Warzeszka - kierownik referatu

Monika Radzik

13

 13

Sekretariat Wójta (fax: wew.23) 32  Parma Sylwia  14
13 Futerska Beata (promocja) 14

Pierwsze półpiętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura

Skarbnik Gminy

27

Seman Renata - Skarbnik

19  

Referat finansowy

28

Grzybek Teresa - kierownik referatu

15a
61

Parma Aneta

Sosna Helena, Herman Danuta

15

45

46

Gawron Ilona, Grzegorzek Alicja

Sosna Mariola

18

Informatycy

57

Stawinoga Roman, Aleksander Kamłacz

16

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

12 Warzeszka Małgorzata 13

Drugie piętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura

Referat strategii i funduszy zewnętrznych

 

48

 

 

26

26

Amalio-Nowak Bożena - kierownik referatu

Sanecznik Tomasz

 

Makoś Sara - Ekodoradca

Polnik Monika

20

 

31

Referat rolnictwa i gospodarki gruntami

18

Markiewicz Justyna - kierownik referatu

25

14

20

Pasternak Jacek,

Smyczek Joanna, Bugla Agnieszka

24
38

Cichy Jarosław, Kuczok Agnieszka

Stanowski Barbara

21

Drugie półpiętro

tel. +48 32 45 13 056

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura

Referat gospodarki komunalnej

42

Gajowska Izolda - kierownik referatu

29

43

39

 

Ignacy Joanna

Kocima Anna

Kwiczała Beata

27

49

24

Kisiała Katarzyna, Dłucik Janina

Kwaśnica Agnieszka, zastępstwo Pośpiech Małgorzata

28

21

 

41

 

 Psota Lilianna, Tatarczyk Weronika (zastępstwo)

 

Glenc Monika, Lubasz Beata,

 

30

 

 

28

Biuro Rady 

19

Radzik Monika

13

Budynek nr 2 - ul. Bogumińska 13

tel. +48 32 45 13 056, fax: +48 32 41 79 058

BIURO/REFERAT Nr wewn. PRACOWNICY Nr biura
       

Referat kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Działalność gospodarcza
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Obronność, zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa

25

Kwapulińska Stefania - kierownik referatu

5A

37

 

37

 

68

Jambor Aleksandra

 

Chłapek Aleksandra

 

Grobelny Adam

 

5

Urząd Stanu Cywilnego

Dowody osobiste

Ewidencja ludności

33

17

36

Langrzyk Wioletta - kierownik USC

Katarzyna Tekiela - zastępca kierownika USC 

Klaudia Czapka

9
Gospodarka komunalna (w terenie) 59 Wardęga Łukasz 13
Referat oświaty

 

70

63

62

64

 

Sanecznk Izabela - kier. referatu

Katarzyna Przybyła

Joanna Wodecka

Kałuża Katarzyna

2

 

do góry