• język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Zebranie Wiejskie w Czyżowicach

Zebranie Wiejskie w Czyżowicach

14 Stycznia 2022

Zgodnie z § 36 Statutu Sołectwa Wójt Gminy Gorzyce zwołuje w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 Zebranie Wiejskie w Sołectwie Czyżowice, które odbędzie się w Ośrodku Kultury w Czyżowicach.
PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
5. Przyjęcie rezygnacji Sołtysa.
6. Wybór Sołtysa.
a) zatwierdzenie regulaminu wyborów
b) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa
c) wybór Komisji Skrutacyjnej
d) przeprowadzenie tajnego głosowania
e) ogłoszenie wyników wyborów
7. Upoważnienie Sołtysa do dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
8. Wybór delegatów do Gminnej Spółki Wodnej Gorzyce.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie zebrania.
                                                                                                                             

do góry