Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Założenia dla planu zaopatrzenia w ciepło

Założenia dla planu zaopatrzenia w ciepło

18 Sierpnia 2022

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że  Gmina Gorzyce przystąpiła do opracowania aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gorzyce.

Obwieszenie Wójta Gminy Gorzyce o wyłożeniu ww. dokumentu do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.gorzyce.pl/ogloszenia/index/Obwieszczenie-Wojta-Gminy-Gorzyce/idn:1769

do góry