Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/XLIX SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji

XLIX SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji

25 Stycznia 2023

30 stycznia 2023 roku w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, o godz. 15.30 odbędzie się XLIX SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXIII/200/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/201/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/255/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za okres 2021-2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Gorzyce na 2023 rok.
12.Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy Gorzyce za rok 2022.
13. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Gorzyce na rok 2023.
14. Wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 26.01.2023 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

do góry